Waterland

Home > Actueel > Werk in de buurt

Waterland

RSS
 • Dijkversterking Hoorn-Amsterdam

  De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en op enkele gedeeltes niet hoog genoeg.

 • Nieuwbouw gemaal De Poel

  Het huidige gemaal De Poel past niet meer in het moderne denken over klimaatverandering, vismigratie en zoetwaterbeheer en wordt daarom vervangen.

 • Dijkversterking Gouwzee & Buiten IJ – deelgebied Katwoude

  In de tweede toetsronde in 2006 waarin de dijken in Nederland getoetst zijn op veiligheid, is circa 33 kilometer van de Markermeerdijken afgekeurd. De Alliantie Markermeerdijken versterkt deze dijkvakken, zie voor meer informatie www.markermeerdijken.nl

 • Gemaal Monnickendam

  Overtollig regenwater konden we tot voor kort maar op twee plekken uit de provincie malen: bij Den-Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag bouwen we twee nieuwe boezemgemalen. Gemaal Schardam is in 2017 in gebruik genomen en in januari 2020 is de bouw gestart van gemaal Monnickendam.

 • Wegwerkzaamheden Waterland

  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Waterland werken we aan de weg.

 • Verbetering boezemkade De Gors-Vurige Staart

  Wij zijn beheerder van ruim 1.000 km regionale waterkering, waaronder de boezemkades langs de Gors en de Vurige Staart. De boezemkades in deze polders lopen langs de Purmerringvaart en de Purmer Ee.

Archief