Waterland

Home > Actueel > Werk in de buurt

Waterland

RSS
 • Dijkversterking Gouwzee & Buiten IJ – deelgebied Katwoude

  In de tweede toetsronde in 2006 waarin de dijken in Nederland getoetst zijn op veiligheid, is circa 33 kilometer van de Markermeerdijken afgekeurd. Deze dijkvakken worden versterkt door de Alliantie Markermeerdijken, zie voor meer informatie www.markermeerdijken.nl. 

 • Gemaal Monnickendam

  Overtollig regenwater kunnen we nu maar op twee plekken uit de provincie malen: bij Den-Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag bouwen we twee nieuwe gemalen. Die bij Schardam is in 2017 in gebruik genomen en momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van een gemaal bij Monnickendam

 • Verbetering boezemkade De Gors-Vurige Staart

  Wij zijn beheerder van ruim 1.000 km regionale waterkering, waaronder de boezemkades langs de Gors en de Vurige Staart. De boezemkades in deze polders lopen langs de Purmerringvaart en de Purmer Ee.

 • Dijkversterking Hoorn-Amsterdam

  De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en op enkele gedeeltes niet hoog genoeg.

 • Nieuwbouw gemaal de Poel

  Het huidige gemaal de Poel is verouderd en aan vervanging toe. Daarom komt er een nieuw oppervlaktewatergemaal.

 • Wegwerkzaamheden Waterland

  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Waterland werken we aan de weg.

Archief