Uitgeest

Home > Actueel > Werk in de buurt

Uitgeest

RSS
  • Overname onderhoud stedelijk water Uitgeest

    De gemeente Uitgeest en HHNK ondertekenden onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water. Naar verwachting neemt het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied over van de gemeente.

  • Werkzaamheden wateropgave 3e Brugsloot

    Het bemalingsgebied 3e Brugsloot in de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder heeft een wateropgave van 10 hectare. Om aan deze opgave te voldoen wordt een deel van het bemalingsgebied, ten noorden van de Overtoomsloot, afgekoppeld en voorzien van een eigen bemaling.

  • Verbetering boezemkades Alkmaardermeer en Uitgeestermeer

    De dijk beschermt het lager gelegen achterland tegen het water uit het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Om te zorgen dat de dijk dit ook in de toekomst blijft doen, verbeteren we de dijk. Op een aantal lokale plekken is de dijk afgelopen jaren al aangepakt. Deze zomer start de verbetering van de overige landelijke gedeelten.