Uitgeest

Home > Actueel > Werk in de buurt

Uitgeest

RSS
  • Overname onderhoud stedelijk water Uitgeest

    De gemeente Uitgeest en HHNK ondertekenden onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water. Naar verwachting neemt het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied over van de gemeente.

Archief