Schagen

Home > Actueel > Werk in de buurt

Schagen

RSS
 • Baggerwerk diverse boezemlocaties

  Vanaf 5 november gaan we op diverse locaties baggerwerk uitvoeren, te weten: de Grote Sloot nabij Schagerbrug, boezemwater Waarland Oost, ringvaart van de Bergermeer en de Egmondervaart en Hoevervaart.

 • Reparaties Burgervlotbrug

  Op 12 september ontstond ernstige schade toen een binnenvaartschip tegen de Burgervlotbrug aan voer. Een deel van de palen die de brug beschermen brak af. Van de vlotbrug zelf is onder andere het ponton en de bevestiging van de scharnieren aan de wal beschadigd

 • Waterberging Boskerpolder

  In de Boskerpolder leggen we een waterberging aan. Er wordt een combinatie aangelegd van natuur en open water.

 • Waterberging LQ

  In de polders L en Q in de Zijpe- en Hazepolder in de gemeente Schagen ligt een waterbergingsopgave van 7,7 hectare aan open water. Om de kans op wateroverlast te beperken zijn een aantal maatregelen nodig.

 • Wegwerkzaamheden Schagen

  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Schagen werken we aan de weg.

 • ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

  ENDURE heeft als doelstelling het verbeteren van inzichten om het beheer van de kustlijn van de twee zeeën duurzaam en kosteneffectief te benaderen, en het creëren van een natuurlijke en dynamische kust die bestendig is tegen erosie, overstromingen en zeespiegelstijging (http://www.endure.eu.com/).

 • Verbetering boezemkades Waarland Fase 2

  De boezemkades aan de noordzijde en aan de westzijde van Waarland fase 1 zijn in 2015 versterkt. Fase 2 zal een vervolg zijn van fase 1. De kades in fase 2 voldoen niet aan de strenge hoogte-eisen. We hogen de dijken op om ook in de toekomst droge voeten te houden in de polder.

 • Waterberging Kolksluis in 't Zand

  Het project vindt plaats in afdeling/polder W, gelegen aan de zuidoostkant van het bestaande bedrijventerrein 't Zand en aan de noordwestkant van de Korte Bosweg in de gemeente Schagen (voorheen gemeente Zijpe).

 • Wateropgave Valkkoog

  Voor de polder Valkkoog is conform het Raamplan bescherming tegen wateroverlast een oppervlakte van 2 ha. waterberging nodig. Om aan deze opgave te voldoen koppelen we een deel van het bemalingsgebied, ten zuiden van gemaal Valkkoog, af van het huidige peilgebied Valkkoog. Deze gaan we voorzien van een bemaling die het water rechtstreeks op de boezem loost.

Archief