Schagen

Home > Actueel > Werk in de buurt

Schagen

RSS
 • Waterberging Kolksluis in 't Zand

  Het project vindt plaats in afdeling/polder W, gelegen aan de zuidoostkant van het bestaande bedrijventerrein 't Zand en aan de noordwestkant van de Korte Bosweg in de gemeente Schagen (voorheen gemeente Zijpe).

 • Waterberging Boskerpolder

  In de Boskerpolder leggen we een waterberging aan. Er wordt een combinatie aangelegd van natuur en open water.

 • Reparaties Burgervlotbrug

  Op 12 september ontstond ernstige schade toen een binnenvaartschip tegen de Burgervlotbrug aan voer. Een deel van de palen die de brug beschermen brak af. Van de vlotbrug zelf is onder andere het ponton en de bevestiging van de scharnieren aan de wal beschadigd

 • ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

  ENDURE heeft als doelstelling het verbeteren van inzichten om het beheer van de kustlijn van de twee zeeën duurzaam en kosteneffectief te benaderen, en het creëren van een natuurlijke en dynamische kust die bestendig is tegen erosie, overstromingen en zeespiegelstijging (http://www.endure.eu.com/).

 • Verbetering boezemkades Waarland Fase 2

  De boezemkades aan de noordzijde en aan de westzijde van Waarland fase 1 zijn in 2015 versterkt. Fase 2 zal een vervolg zijn van fase 1. De kades in fase 2 voldoen niet aan de strenge hoogte-eisen. We hogen de dijken op om ook in de toekomst droge voeten te houden in de polder.

 • Waterberging LQ

  In de polders L en Q in de Zijpe- en Hazepolder in de gemeente Schagen ligt een waterbergingsopgave van 7,7 hectare aan open water. Om de kans op wateroverlast te beperken zijn een aantal maatregelen nodig.

 • Wegwerkzaamheden Schagen

  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Schagen werken we aan de weg.

Archief