Purmerend

Home > Actueel > Werk in de buurt

Purmerend

RSS
  • Onderzoek kruidenmengsels Purmerdijk

    We doen onderzoek naar de invloed van kruidenmengsels op de erosiebestendigheid van de grasbekleding van dijken. Hiervoor zijn eind april de eerste proefvakken ingezaaid.

  • Verbetering boezemkade De Gors-Vurige Staart

    Wij zijn beheerder van ruim 1.000 km regionale waterkering, waaronder de boezemkades langs de Gors en de Vurige Staart. De boezemkades in deze polders lopen langs de Purmerringvaart en de Purmer Ee.

  • Verbetering kade Neckerstraat

    De Neckerstraat tussen Neck en Purmerend moet versterkt. Bij toetsingen in 2016 en 2018 is gebleken dat de straat, die tevens als waterkering fungeert voor de achterliggende polder, niet veilig genoeg is. Er is een te groot risico dat de kade bij hoog boezemwater en langdurige regenval binnenwaarts (zuidwaarts) afschuift.

Archief