Purmerend

Home > Actueel > Werk in de buurt

Purmerend

RSS
  • Onderzoek kruidenmengsels Purmerdijk

    We doen onderzoek naar de invloed van kruidenmengsels op de erosiebestendigheid van de grasbekleding van dijken. Hiervoor zijn eind april de eerste proefvakken ingezaaid.

  • Verbetering boezemkade De Gors-Vurige Staart

    Wij zijn beheerder van ruim 1.000 km regionale waterkering, waaronder de boezemkades langs de Gors en de Vurige Staart. De boezemkades in deze polders lopen langs de Purmerringvaart en de Purmer Ee.

Archief