Landsmeer

Home > Actueel > Werk in de buurt

Landsmeer

RSS
  • Waterplan Landsmeer

    Samen met gemeente Landsmeer hebben we het Waterplan Landsmeer opgesteld, waarin de verschillende ambities, doelstellingen en taken op het gebied van water op elkaar zijn afgestemd. We werken ook samen bij de realisatie.

  • Overname onderhoud stedelijk water Landsmeer

    De gemeente Landsmeer en HHNK sloten onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water. Naar verwachting neemt het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied over van de gemeente.

Archief