Landsmeer

Home > Actueel > Werk in de buurt

Landsmeer

RSS
  • Wegwerkzaamheden Landsmeer

    We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Landsmeer werken we aan de weg.

  • Overname onderhoud stedelijk water Landsmeer

    De gemeente Landsmeer en HHNK sloten onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water. Naar verwachting neemt het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied over van de gemeente.

  • Waterplan Landsmeer

    Samen met gemeente Landsmeer hebben we het Waterplan Landsmeer opgesteld, waarin de verschillende ambities, doelstellingen en taken op het gebied van water op elkaar zijn afgestemd. We werken ook samen bij de realisatie.

Archief