Hoorn

Home > Actueel > Werk in de buurt

Hoorn

RSS
  • Dijkversterking Hoorn-Amsterdam

    De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en op enkele gedeeltes niet hoog genoeg.

  • Nieuwbouw boostergemaal bij de wijk Risdam

    Een nieuw te bouwen boostergemaal stuwt straks het afvalwater van 24.000 huishoudens uit Hoorn door de persleidingen naar de rioolwaterzuivering in Wervershoof. Het huidige hoofdrioolgemaal Risdam komt hiermee te vervallen en zal worden afgebroken.

  • Kunstwerken

    Zeven afgekeurde kunstwerken in Hollands Noorderkwartier worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aangepast.

Archief