Hoorn

Home > Actueel > Werk in de buurt

Hoorn

RSS
 • Dijkversterking Hoorn-Amsterdam

  De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en op enkele gedeeltes niet hoog genoeg.

 • Nieuwbouw boostergemaal bij de wijk Risdam

  Een nieuw te bouwen boostergemaal stuwt straks het afvalwater van 24.000 huishoudens uit Hoorn door de persleidingen naar de rioolwaterzuivering in Wervershoof. Het huidige hoofdrioolgemaal Risdam komt hiermee te vervallen en zal worden afgebroken.

 • Kunstwerken

  Zeven afgekeurde kunstwerken in Hollands Noorderkwartier worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aangepast.

 • Werkzaamheden N23/Westfrisiaweg

  Het tracé van de N23 Westfrisiaweg verbindt west en oost in Noord-Holland. De N23 verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordert de economische structuur en werkgelegenheid.