Hollands Kroon

Home > Actueel > Werk in de buurt

Hollands Kroon

RSS
 • Dijkversterking Den Oever

  De 900 meter lange dijk in Den Oever voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom versterken we deze dijk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en een actieve adviesgroep die onder andere de bewoners, bedrijven en belangenorganisaties vertegenwoordigt.

 • Verbetering watersysteem Gesterkoog

  Met dit project verbeteren we het watersysteem in de Gesterkoog. De Gesterkoog  is onderdeel van de polder Oosterlanderkoog en is gelegen in de gemeente Hollands Kroon

 • Viskringloop Wieringermeer

  In de Wieringermeer ontwikkelen we een uniek gebied om het paai- en leefgebied voor zoet-zout trekkende vissen te vergroten en om de waterkwaliteit te verbeteren. Samen met de partners Nuon en Staatsbosbeheer richten we een gebied van ruim 17 hectare in, inclusief een boszoom langs het bestaande Robbenoordbos en de watercompensatie voor het windmolenpark.

 • Kadeverbetering HULOK

  De kadeverbetering HULOK is een traject van 22 kilometer en gaat langs de polder Hensbroek, polder Ursem, polder De Lage Hoek, polder Obdam, Polder De Kaag, polder Vier Noorder Koggen en de Niedorperpolder.

 • ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

  ENDURE heeft als doelstelling het verbeteren van inzichten om het beheer van de kustlijn van de twee zeeën duurzaam en kosteneffectief te benaderen, en het creëren van een natuurlijke en dynamische kust die bestendig is tegen erosie, overstromingen en zeespiegelstijging (http://www.endure.eu.com/).

 • Beschoeiing aanbrengen Langereis

  Langs de dijk Langereis plaatsen we 1,2 km beschoeiing van palen en brengen we grond aan achter de palen.

Archief