Hollands Kroon

Home > Actueel > Werk in de buurt

Hollands Kroon

RSS
 • Baggerwerk Ewijkse Vaart, Wieringerwaard langs Lotweg, Groetkanaal, Schermerringvaart en Stille ringvaart

  Aannemer J.P. Schilder uit Ursem voert in opdracht van HHNK een baggerproject uit dat plaatsvindt op vijf locaties.

 • Dijkversterking Den Oever-Den Helder

  De dijken tussen Den Oever en Den Helder (de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk) voldoen op verschillende plaatsen niet aan de norm. Samen met alle betrokkenen wordt gezocht naar de best passende oplossingen om de dijken te versterken.

 • Kadeverbetering HULOK

  De kadeverbetering HULOK is een traject van 22 kilometer en gaat langs de polder Hensbroek, polder Ursem, polder De Lage Hoek, polder Obdam, Polder De Kaag, polder Vier Noorder Koggen en de Niedorperpolder.

 • Verbetering watersysteem Gesterkoog

  Met dit project verbeteren we het watersysteem in de Gesterkoog. De Gesterkoog  is onderdeel van de polder Oosterlanderkoog en is gelegen in de gemeente Hollands Kroon

 • Viskringloop Wieringermeer

  In de Wieringermeer ontwikkelen we een gebied om het paai- en leefgebied voor zoet-zout trekkende vissen te vergroten en om de waterkwaliteit te verbeteren. Samen met de partners Nuon en Staatsbosbeheer richten we een gebied van ruim 17 hectare in, inclusief een boszoom langs het bestaande bos en watercompensatie voor het windmolenpark.

 • Dijkversterking Den Oever

  De 900 meter lange dijk in Den Oever voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom versterken we deze dijk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en een actieve adviesgroep die onder andere de bewoners, bedrijven en belangenorganisaties vertegenwoordigt.

 • ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

  ENDURE heeft als doelstelling het verbeteren van inzichten om het beheer van de kustlijn van de twee zeeën duurzaam en kosteneffectief te benaderen, en het creëren van een natuurlijke en dynamische kust die bestendig is tegen erosie, overstromingen en zeespiegelstijging (http://www.endure.eu.com/).

 • Verbetering boezemkade Waard-Groetkanaal

  Langs het Waard-Groetkanaal vindt op de groene boezemkade ophoogwerkzaamheden plaats

 • Verbetering watersysteem polder Waard Nieuwland en Wieringen

  In polder Waard Nieuwland en op Wieringen zijn er knelpunten in de aanvoer en afvoer van water en treedt regelmatig wateroverlast op. Daarom gaan we het watersysteem verbeteren.

 • Wegwerkzaamheden Hollands Kroon

  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Hollands Kroon werken we aan de weg.

Archief