Edam-Volendam

Home > Actueel > Werk in de buurt

Edam-Volendam

RSS
 • Dijkversterking Hoorn-Amsterdam

  De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en op enkele gedeeltes niet hoog genoeg.

 • Verbetering watersysteem Beetskoog-West

  Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Hiervoor scheiden we de dijksloot met de bebouwing van het agrarische water. Ook bouwen we een nieuw gemaal.

 • Verbetering watersysteem Beetskoog-Midden en -Oost

  Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Hiervoor scheiden we de dijksloot met de bebouwing van het agrarische water.

 • Verbetering boezemkade polder Zeevang

  De dijken blijken na inspectie onder de vastgestelde norm te zijn. Om de waterveiligheid voor de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk om de dijk te versterken.

 • Kunstwerken

  Zeven afgekeurde kunstwerken in Hollands Noorderkwartier worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aangepast.

  Laatste nieuws

Archief