Edam-Volendam

Home > Actueel > Werk in de buurt

Edam-Volendam

RSS
 • Baggerwerk Beemster ringvaart 2017

  Vanaf week 22 (begin juni) is gestart met de 3e fase van de baggerwerkzaamheden in de Beemster ringvaart.

 • Dijkversterking Hoorn-Amsterdam

  De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en op enkele gedeeltes niet hoog genoeg.

 • Verbetering boezemkade polder Zeevang

  De dijken blijken na inspectie onder de vastgestelde norm te zijn. Om de waterveiligheid voor de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk om de dijk te versterken.

 • Beetskoog

  In het westelijk deel van de Beetskoog worden de bestaande onderbemalingen opgeheven en samengevoegd tot een nieuw peilgebied.

 • Kunstwerken

  Zeven afgekeurde kunstwerken in Hollands Noorderkwartier worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aangepast.

 • Verbetering watersysteem Beetskoog-West

  Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Ook scheiden we het agrarische water van de bebouwing.

Archief