Edam-Volendam

Home > Actueel > Werk in de buurt

Edam-Volendam

RSS
  • Dijkversterking Hoorn-Amsterdam

    De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en op enkele gedeeltes niet hoog genoeg.

  • Verbetering watersysteem Beetskoog-West

    Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Hiervoor scheiden we de dijksloot met de bebouwing van het agrarische water. Ook bouwen we een nieuw gemaal.

  • Verbetering watersysteem Beetskoog-Midden en -Oost

    Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Hiervoor scheiden we de dijksloot met de bebouwing van het agrarische water.

Archief