Drechterland

Home > Actueel > Werk in de buurt

Drechterland

RSS
  • Overname onderhoud stedelijk water Drechterland

    De gemeente Drechterland en HHNK ondertekenden onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water. Naar verwachting is het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied.

  • Wegwerkzaamheden Drechterland

    We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Drechterland werken we aan de weg.

Archief