Drechterland

Home > Actueel > Werk in de buurt

Drechterland

RSS
  • Overname onderhoud stedelijk water Drechterland

    De gemeente Drechterland en HHNK ondertekenden onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water. Naar verwachting is het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied.

Archief