Den-Helder

Home > Actueel > Werk in de buurt

Den-Helder

RSS
  • Dijkversterking Den Oever-Den Helder

    De dijken tussen Den Oever en Den Helder (de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk) voldoen op verschillende plaatsen niet aan de norm. Samen met alle betrokkenen wordt gezocht naar de best passende oplossingen om de dijken te versterken.

  • Kunstwerken

    Zeven afgekeurde kunstwerken in Hollands Noorderkwartier worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aangepast.

Archief