Den-Helder

Home > Actueel > Werk in de buurt

Den-Helder

RSS
  • Dijkversterking Den Oever-Den Helder

    Sterke dijken beschermen ons tegen het zeewater. Dit is erg belangrijk, want we willen allemaal veilig kunnen wonen, werken en recreëren in Nederland. Om ervoor te zorgen dat de dijken in de toekomst ook sterk genoeg zijn, hebben we in Nederland normen voor dijken gemaakt. Dit zijn normen waaraan alle dijken moeten voldoen, zodat ze ons land goed beschermen.

  • Kunstwerken

    Zeven afgekeurde kunstwerken in Hollands Noorderkwartier worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aangepast.

Archief