Castricum

Home > Actueel > Werk in de buurt

Castricum

RSS
  • Kadeverbetering Starnmeer

    De dijk rond de Starnmeer is afgekeurd en moet verbeterd worden. We zorgen ervoor dat de dijk weer voldoet aan de veiligheidseisen en naar verwachting 20 tot 30 jaar mee gaat.

  • ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

    ENDURE heeft als doelstelling het verbeteren van inzichten om het beheer van de kustlijn van de twee zeeën duurzaam en kosteneffectief te benaderen, en het creëren van een natuurlijke en dynamische kust die bestendig is tegen erosie, overstromingen en zeespiegelstijging (http://www.endure.eu.com/).