Castricum

Home > Actueel > Werk in de buurt

Castricum

RSS
  • ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

    ENDURE heeft als doelstelling het verbeteren van inzichten om het beheer van de kustlijn van de twee zeeën duurzaam en kosteneffectief te benaderen, en het creëren van een natuurlijke en dynamische kust die bestendig is tegen erosie, overstromingen en zeespiegelstijging (http://www.endure.eu.com/).

  • Onderhoud stedelijk water Castricum

    Vanaf 1 januari 2018 nemen we het groot onderhoudvan het water binnen de bebouwde kom van de gemeente Castricum over. Wethouder Rob Schijf van de gemeente en hoogheemraad Rob Veenman tekenden donderdag 7 december voor de officiële overdracht.