Castricum

Home > Actueel > Werk in de buurt

Castricum

RSS
 • ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

  ENDURE heeft als doelstelling het verbeteren van inzichten om het beheer van de kustlijn van de twee zeeën duurzaam en kosteneffectief te benaderen, en het creëren van een natuurlijke en dynamische kust die bestendig is tegen erosie, overstromingen en zeespiegelstijging (http://www.endure.eu.com/).

 • Onderhoud stedelijk water Castricum

  Vanaf 1 januari 2018 nemen we het groot onderhoudvan het water binnen de bebouwde kom van de gemeente Castricum over. Wethouder Rob Schijf van de gemeente en hoogheemraad Rob Veenman tekenden donderdag 7 december voor de officiële overdracht.

 • Kadeverbetering Starnmeer

  De dijk rond de Starnmeer is afgekeurd en moet verbeterd worden. We zorgen ervoor dat de dijk weer voldoet aan de veiligheidseisen en naar verwachting 20 tot 30 jaar mee gaat.

 • Verbetering boezemkades Alkmaardermeer en Uitgeestermeer

  De dijk beschermt het lager gelegen achterland tegen het water uit het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Om te zorgen dat de dijk dit ook in de toekomst blijft doen, verbeteren we de dijk. Op een aantal lokale plekken is de dijk afgelopen jaren al aangepakt. Deze zomer start de verbetering van de overige landelijke gedeelten.