Bergen

Home > Actueel > Werk in de buurt

Bergen

RSS
  • Overname onderhoud stedelijk water Bergen

    De gemeente Bergen heeft per 1 januari 2019 het groot onderhoud van het stedelijke water overgedragen aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit betekent dat we het water baggeren en één à twee maal per jaar maaien, in juli en september.

  • Waterberging Saenegheest

    In het gebied van de Zuurvenspolder ten oosten van Bergen richten we in samenwerking met de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland een gebied integraal in voor water, agrarisch beheer, natuur en recreatie.

Archief