Bergen

Home > Actueel > Werk in de buurt

Bergen

RSS
 • Waterberging Saenegheest

  In het gebied van de Zuurvenspolder ten oosten van Bergen richten we in samenwerking met de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland een gebied integraal in voor water, agrarisch beheer, natuur en recreatie.

 • Vervangen rioolpersleiding Egmond aan de Hoef

  Het laatste gedeelte van de oude rioolpersleiding in de Kromme- en Hogedijk in Egmond aan de Hoef gaan we vervangen.

 • ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

  ENDURE heeft als doelstelling het verbeteren van inzichten om het beheer van de kustlijn van de twee zeeën duurzaam en kosteneffectief te benaderen, en het creëren van een natuurlijke en dynamische kust die bestendig is tegen erosie, overstromingen en zeespiegelstijging (http://www.endure.eu.com/).

 • Waterberging Vliegveld Bergen

  Het voormalige vliegveld ten zuiden van Bergen wordt heringericht. Er komt een zogenaamde droge waterberging en de natuur krijgt een impuls. In september gaat het werk hiervoor van start.

 • Overname onderhoud stedelijk water Bergen

  De gemeente Bergen heeft per 1 januari 2019 het groot onderhoud van het stedelijke water overgedragen aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit betekent dat we het water baggeren en één à twee maal per jaar maaien, in juli en september.

Archief