Beemster

Home > Actueel > Werk in de buurt

Beemster

RSS
  • Dijkverbetering Beemster

    De dijk rond de Beemsterpolder is circa 40 kilometer lang. In 2014 verbeterden we twee kilometer van de Zuiddijk door grond op de berm en tegen de dijk aan te brengen. Dit maakt de dijk stabieler. Na toetsing van de overige 38 kilometer blijkt dat 16 kilometer niet voldoet aan de normen voor een toekomstbestendige dijk.

Archief