Amsterdam-Noord

Home > Actueel > Werk in de buurt

Amsterdam-Noord

RSS
  • Dijkversterking Hoorn-Amsterdam

    De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en op enkele gedeeltes niet hoog genoeg.

  • Onderhoudswerkzaamheden Durgerdammer Die

    Een deel van de boezemkadedijk van de Durgerdammer Die is afgekeurd op hoogte. Deze gaan we ophogen.