Alkmaar

Home > Actueel > Werk in de buurt

Alkmaar

RSS
 • Renovatie RWZI Alkmaar

  Het voornaamste doel van de renovatie is de rioolwaterzuivering weer ‘bij de tijd' te brengen.

 • Kadeverbetering Schermer

  De noordelijke en oostelijke Schermerdijk, grofweg tussen Oudorp en Driehuizen, moet verbeterd worden. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 30 jaar op orde.

 • Overname onderhoud stedelijk water Alkmaar

  De gemeente Alkmaar en HHNK hebben onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water getekend. Naar verwachting neemt het hoogheemraadschap met ingang van 2020/2021 het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied (met name in de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp) over van de gemeente.

 • Werkzaamheden bodem Bleekersloot ter hoogte van brug Nieuwlandersingel

  Baggerbedrijf West Friesland voert in opdracht van HHNK werkzaamheden uit om de slootbodem te verstevigen in de Bleekersloot ter hoogte van de brug bij de Nieuwlandersingel. De werkzaamheden vinden plaats van 11 juli tot en met 26 juli.

Archief