Alkmaar

Home > Actueel > Werk in de buurt

Alkmaar

RSS
 • Kadeverbetering Schermer

  De noordelijke en oostelijke Schermerdijk, grofweg tussen Oudorp en Driehuizen, moet verbeterd worden. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 30 jaar op orde.

 • Monitoringsonderzoek vispassages

  Dit najaar doen we vismigratieonderzoek bij de vispassage Eilandspolder-Zuid in De Rijp en Gemaal De Drieban in Venhuizen.

 • Renovatie RWZI Alkmaar

  Het voornaamste doel van de renovatie is de rioolwaterzuivering weer ‘bij de tijd' te brengen.

 • Werkzaamheden bodem Bleekersloot ter hoogte van brug Nieuwlandersingel

  Baggerbedrijf West Friesland voert in opdracht van HHNK werkzaamheden uit om de slootbodem te verstevigen in de Bleekersloot ter hoogte van de brug bij de Nieuwlandersingel. De werkzaamheden vinden plaats van 11 juli tot en met 26 juli.

Archief