Zonne-energiepark voor een energieneutraal Texel

Home > Actueel > Werk in de buurt > Texel > Zonne-energiepark voor een energieneutraal Texel

Zonne-energiepark voor een energieneutraal Texel

RSS

Het is de ambitie van de gemeente Texel om in 2020 volledig energieneutraal te zijn. Samen met burgers, bedrijfsleven en andere overheden wordt hier vol op ingezet. HHNK plaatst met de gemeente en TexelEnergie op de zuivering Everstekoog naar schatting 8000 zonnepanelen en een opslagsysteem voor energie.

Wat gaat er gebeuren?

De zonnepanelen zijn goed voor de opwekking van 2 miljoen kWh groene energie. Jaarlijks gebruiken we 1,6 miljoen kWh voor de gemalen en de zuivering. Daarmee opereren we energieneutraal op Texel. De resterende opwek is bestemd voor de gemeente.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats op rioolwaterzuivering Everstekoog, Pontweg 150, De Koog gemeente Texel

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De aanbesteding is in de fase van afronding en de uitvoering zal dit jaar starten. Naar verwachting zal de zonneweide begin 2019 zijn afgerond. Daarna wordt het energieopslagsysteem gestart.

Met wie werken we samen?

In dit project werken we samen met de gemeente Texel, energiecoöperatie TexelEnergie en netbeheerder Liander. De ontwikkeling van het zonnepark wordt gesteund met een SDE+ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energie). Voor vraagstukken rond onder meer energieopslag en netaansluiting is Europese subsidie (Interreg North-West Europe) en een provinciale bijdrage toegekend.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Klimaat- en Energie Plan (KEP)