Wegwerkzaamheden Drechterland

Home > Actueel > Werk in de buurt > Drechterland > Wegwerkzaamheden Drechterland

Wegwerkzaamheden Drechterland

RSS

We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Drechterland werken we aan de weg.

Omdat de verharding van een weg slijt door gebruik is in eerste instantie klein onderhoud noodzakelijk. Na vijftien tot twintig jaar brengen we een nieuwe asfaltlaag aan of vervangen we de gehele asfaltlaag.

Afhankelijk van de onderhoudssituatie van de weg kiezen we voor een van onderstaande mogelijke onderhoudswerkzaamheden:

  • Een slijtlaag op de weg aanbrengen. Een slijtlaag bestaat uit een dunne laag steentjes. De weg is dan voor een paar jaar onderhouden.
  • Een dunne deklaag aanbrengen op de weg. Een dunne deklaag is een dun laagje asfalt dat we over het bestaande asfalt aanbrengen ter rennovatie. De weg is dan voor meerdere jaren onderhouden.
  • Het asfalteren van de weg. Op de weg brengen we een nieuwe laag asfalt aan. Dit doen we eens in de 15 jaar.
  • Het herstraten van bestaand straatwerk.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

De onderhoudswerkzaamheden die we gaan uitvoeren kunt u vinden in onderstaande tabel. Enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden zal een infobord op het wegvak aangeven wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Aanwonenden ontvangen vooraf een bewonersbrief met de exacte data.

Wegnaam

Plaatsnaam

Locatie

Onderhoud

Periode

Plateau Elbaweg

Venhuizen

Van het rode plateau kruising tot en met de Markerwaardweg

Asfalteren

2 weken voor aanvang bekend

Hemweg

Hem

Van de N506 tot de Noorderuitweg

Asfalteren

2 weken voor aanvang bekend

Meilag

Bovenkarspel

Van de peilscheiding op de Meilag tot de Zuiderdijk Zuiderdijk van prov. Weg tot huisnummer 1 tot

Asfalteren

2 weken voor aanvang bekend

Zuiderdijk

Venhuizen

Van de aansluiting met Tersluis Zuiderdijk noordkant tot zuidkant

Asfalteren

2 weken voor aanvang bekend

Met wie werken we samen?

Heijmans voert de werkzaamheden uit.

Meer weten?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. de Caluwe via 06-51498797 of via HHNK@heijmans.nl.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

  • Het wegenbeleidsplan