Wegwerkzaamheden Beemster

Home > Actueel > Werk in de buurt > Beemster > Wegwerkzaamheden Beemster

Wegwerkzaamheden Beemster

RSS

We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Beemster werken we aan de weg.

Omdat de verharding van een weg slijt door gebruik is in eerste instantie klein onderhoud noodzakelijk. Na vijftien tot twintig jaar brengen we een nieuwe asfaltlaag aan of vervangen we de gehele asfaltlaag.

Afhankelijk van de onderhoudssituatie van de weg kiezen we voor een van onderstaande mogelijke onderhoudswerkzaamheden:

  • Een slijtlaag op de weg aanbrengen. Een slijtlaag bestaat uit een dunne laag steentjes. De weg is dan voor een paar jaar onderhouden.
  • Een dunne deklaag aanbrengen op de weg. Een dunne deklaag is een dun laagje asfalt dat we over het bestaande asfalt aanbrengen ter rennovatie. De weg is dan voor meerdere jaren onderhouden.
  • Het asfalteren van de weg. Op de weg brengen we een nieuwe laag asfalt aan. Dit doen we eens in de 15 jaar.
  • Het herstraten van bestaand straatwerk.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

De Onderhoudswerkzaamheden die we gaan uitvoeren kunt u vinden in onderstaande tabel. Enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden zal een infobord op het wegvak aangeven wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Aanwonenden ontvangen vooraf een bewonersbrief met de exacte data.

Wegnaam Plaatsnaam Locatie Onderhoud Periode
Middenweg Middenbeemster Van de Volgerweg tot de N244 Asfalteren 2 weken voor aanvang bekend
Mijzerweg Schermerhorn Van de Noorddijk tot de Middenweg Asfalteren 2 weken voor aanvang bekend
Nekkerweg Middenbeemster Van de Rijperweg tot de Hobredeweg Asfalteren 2 weken voor aanvang bekend
Nekkerweg Purmerend Van de kruising met de Volgerweg tot de Zuiderweg Asfalteren 2 weken voor aanvang bekend
Vrouwenweg- Jisperweg Schermerhorn Van de Jisperweg tot de Middenweg Asfalteren 2 weken voor aanvang bekend
Wormerweg Middenbeemster Van de Volgerweg tot de brug Asfalteren 2 weken voor aanvang bekend

Met wie werken we samen?

Heijmans voert de werkzaamheden uit.

Meer weten?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. de Caluwe via 06-51498797 of via HHNK@heijmans.nl.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

  • Het wegenbeleidsplan