WaterCoG – Water Co-Governance for sustainable ecosystems

Home > Actueel > Werk in de buurt > Texel > WaterCoG – Water Co-Governance for sustainable ecosystems

WaterCoG – Water Co-Governance for sustainable ecosystems

RSS

WaterCoG is samenwerkingsproject tussen een aantal partners en belanghebbenden uit Zweden, Duitsland, Denemarken, Nederland en het VK om inzicht te krijgen in de mate waarin effectieve stakeholder- en gemeenschapsparticipatie in waterbeheer (co-governance) kan zorgen voor een duurzame en lange termijn aanpak beheer van ecosystemen van de Noordzeeregio (NSR) door verbetering van de uitvoering van belangrijke milieudoelstellingen, zoals de kaderrichtlijn water (KRW). https://northsearegion.eu/watercog/

  

Naam van het subsidieprogramma

INTERREG North Sea Region (NSR) is een transnationaal programma. Het programma richt zich op de samenwerking van verschillende landen die aan de Noordzeekust liggen. De algemene doelstelling van het programma is om innovatie en duurzame economische groei in de Noordzee regio te stimuleren. Het delen en samenbrengen van expertise, ideeën en strategieën uit de verschillende landen leidt tot innovatievere en slimmere oplossingen voor gedeelde problemen. Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor INTERREG NSR 2014-2020 is € 167 miljoen.

Doelstellingen van het project

WaterCoG wil door effectieve participatie van waterbeherende overheden en belanghebbenden (co-governance) komen tot duurzamere en langere termijnbenaderingen voor het beheer van de ecosystemen in het Noordzeegebied (NSR) om de implementatie van belangrijke milieudoelstellingen zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) op lokaal niveau te verbeteren.

Bijdrage van HHNK

Concreet op te leveren resultaat

 • Op Texel meten de boeren zelf het zoutgehalte in hun sloten en archiveren dit in een database om te leren en gezamenlijk tot oplossingen te komen
 • Samen met de gemeenten worden klimaatstresstesten uitgevoerd om van daaruit tot klimaatadaptieve maatregelen te komen
 • Een klimaatatlas https://hhnk.klimaatatlas.net/
 • Trainingsprogramma in samenwerking met Hanze Hogeschool
 • Databank met procesmatige en fysieke hulpmiddelen om te komen tot klimaatbestendige maatregelen in het stedelijke gebied

Locatie

De activiteiten van HHNK vinden plaats bij alle gemeenten in het beheergebied.

Partners

WaterCoG telt negen partners uit vijf verschillende lidstaten (UK, Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland):

 • The River Trust (UK)
 • Seges (DK)
 • Swedish Agency for Marine and Water Management (SE)
 • Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (DL)
 • Local Government Denmark (DK)
 • Hanze hogeschool Groningen (NL)
 • Municipality of Aalborg (DK)
 • The Skagerrak & Kattegatt Water District Authority (SE)

Budget

De totale kosten van de activiteiten binnen dit Interreg samenwerkingsproject bedragen € 3.380.550. Het aandeel in kosten voor HHNK bedraagt € 430.000. Hiervan subsidieert Europa (Interreg) € 215.000 en de Provincie Noord-Holland € 64.500.

Duur van het project

Het project is gestart op 1 januari 2016 en loopt naar verwachting tot en met 31 oktober 2019.

Meer weten?

Neem contact op met het Subsidie Coördinatie Team van het hoogheemraadschap via het contactformulier of via nummer 072 582 8282.