Waterberging Vliegveld Bergen

Home > Actueel > Werk in de buurt > Bergen > Waterberging Vliegveld Bergen

Waterberging Vliegveld Bergen

RSS

Het voormalige vliegveld ten zuiden van Bergen wordt heringericht. Er komt een zogenaamde droge waterberging en de natuur krijgt een impuls. In september gaat het werk hiervoor van start.

Wat gaat er gebeuren?

Samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Bergen werken we aan de herinrichting van het gebied. Het werk bestaat uit drie delen, te weten:

  • Herinrichting voormalig vliegveld Bergen: de aanleg van een waterberging op het voormalige vliegveld gecombineerd met natuur;
  • De toevoer naar de waterberging vanuit de Damlander- en Philisteinsepolder, waarbij we bestaande sloten over een lengte van circa drie kilometer verbreden en enkele duikers en stuwen vervangen;
  • De onderleider onder de ringvaart van de Bergermeer naar de waterberging op het voormalige vliegveld. De onderleider is een constructie die de wateren aan weerszijden van de ringvaart onder de grond met elkaar verbindt.

De waterberging verbetert de waterhuishouding van de Bergermeer, de Damlander- en Philisteinsepolder. In tijden van extreme neerslag kan tijdelijk overtollig water opgeslagen worden in de berging. Hiermee verkleint het hoogheemraadschap de kans op wateroverlast. De waterberging stroomt alleen bij zeer extreme regenval voor enkele dagen vol, de rest van de tijd staat de waterberging droog en maakt deel uit van het natuurgebied.

In het gebied leggen we ook een ringsloot met natuurvriendelijke oevers aan. Daarnaast gaan we verder met het verschralen van de grond, waardoor een bloemrijk weidegebied ontstaat. Hier profiteren orchideeën en andere bijzondere planten van, maar ook bijvoorbeeld grutto's en tureluurs. Dit versterkt het Noord-Hollandse natuurnetwerk langs de duinen.

Waar ligt het plangebied?

De toekomstige waterberging bevindt zich binnen de begrenzing van het voormalige vliegveld Bergen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De onderleider onder de ringvaart van de Bergermeer naar de waterberging is in 2014 aangelegd. Het werk voor de waterberging en de toevoer en afvoer is in september 2015 gestart. Loonbedrijf R. van Vliet BV uit Akersloot voert het werk uit.

De toevoer van de waterberging is inmiddels verbreed en alle te vernieuwen duikers zijn aangelegd. In februari plaatsen we twee stuwen en leggen parallel aan de Voert een tweede onderleider aan. Eind februari is dit onderdeel gereed.

Half oktober 2015 is gestart met het realiseren van de waterberging. Nieuwe watergangen zijn gegraven en er zijn kades aangelegd. We ronden de werkzaamheden in het gebied begin maart 2016 af. Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen periode zullen we een deel van de nog te egaliseren en in te zaaien aanliggende percelen na het broedseizoen aanpakken.

Wie werken er aan dit project?

We werken voor dit project nauw samen met provincie Noord-Holland en gemeente Bergen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project, maak dan gebruik van ons contactformulier of  telefoonnummer 072 - 582 8282.