Waterberging Kolksluis in 't Zand

Home > Actueel > Werk in de buurt > Schagen > Waterberging Kolksluis in 't Zand

Waterberging Kolksluis in 't Zand

RSS

Het project vindt plaats in afdeling/polder W, gelegen aan de zuidoostkant van het bestaande bedrijventerrein 't Zand en aan de noordwestkant van de Korte Bosweg in de gemeente Schagen (voorheen gemeente Zijpe).

Wat gaat er gebeuren?

De afdeling W in de Zijpe en Hazepolder heeft een berekende waterberging van 2 ha. De oplossing voor deze afdeling bestaat uit de aanleg van ca 3,5 ha droge waterberging. De gemeente Schagen en het Landschap Noord-Holland realiseren de waterberging als onderdeel van het toekomstige bedrijventerrein Kolksluis in de woonkern 't Zand. In de waterberging nemen we een wandelpad op. Hierdoor creëren we een zogenaamd ommetje voor de bewoners van de woonkern ‘t Zand. De waterberging doet daarbij dienst als buffer voor de opvang van overtollige neerslag.

De waterberging voorkomt dat bij hevige neerslag grotere delen van de afdeling W te kampen krijgen met wateroverlast. Deze waterberging is een zogenaamde droge waterberging. Meestal staat het gebied droog en is grasland met greppels te zien.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Naar verwachting is het project eind november 2017 gerealiseerd.

Met wie werken we samen?

Voor dit project werken we samen met Gemeente Schagen en met het Landschap Noord-Holland.

Contactgegevens voor meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project, dan kunt u contact opnemen met projectleider, de heer B. Groen, telefonisch 0224 - 574151 of via de mail b.groen@zijpe.nl

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

  • Raamplan waterbeheer 21e eeuw
  • Nota Veelkleurig Landschap van de gemeente Zijpe

Download