Waterberging Boskerpolder

Home > Actueel > Werk in de buurt > Schagen > Waterberging Boskerpolder

Waterberging Boskerpolder

RSS

In de Boskerpolder leggen we een waterberging aan. Er wordt een combinatie aangelegd van natuur en open water.

Waar vindt het project plaats?

Boskerpolder, langs de Helmweg te Callantsoog.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het werk is momenteel in uitvoering. De oplevering vindt eind 2017 plaats.

Met wie werken we samen?

De opdracht wordt in samenwerking met de ontwikkelaar Boskerpolder uitgegeven en uitgevoerd door firma A. Sneekes & Zn.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opemen met T. Groot via het algemene nummer 072 582 8282 of via het contactformulier.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Door klimaatverandering en toenemend verhard oppervlak komt er in korte tijd veel neerslag in sloten, vaarten en kanalen terecht. Om ervoor te zorgen dat we het regenwater ook in de toekomst goed kunnen afvoeren, leggen we op verschillende locaties waterbergingen aan. In dit deel van de polder kunnen we dan bij hevige neerslag het water tijdelijk, gecontroleerd vasthouden. Later, als het peil in de sloten, vaarten en kanalen weer wat is gedaald, kan het water via het gemaal worden afgevoerd. Zo voorkomen we wateroverlast en houden we de polder droog.