Verbetering watersysteem Gesterkoog

Home > Actueel > Werk in de buurt > Hollands Kroon > Verbetering watersysteem Gesterkoog

Verbetering watersysteem Gesterkoog

RSS

Met dit project verbeteren we het watersysteem in de Gesterkoog. De Gesterkoog  is onderdeel van de polder Oosterlanderkoog en is gelegen in de gemeente Hollands Kroon

Wat gaat er gebeuren?

De aanleg van een waterberging als maatregel om wateroverlast tegen te gaan, is in dit overwegend agrarisch ingestelde gebied niet haalbaar. Door het bouwen van een gemaal, het verbreden van de toevoersloot, het plaatsen van stuwen en het koppelen van peilgebieden wordt het watersysteem robuuster en toekomstbestendig. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Voor het project is een POP-3 subsidie verkregen vanuit de Europese Unie.

Uit te voeren werkzaamheden

Waar vindt het project plaats?

Het project is gelegen tussen Den Oever en de polder waard Nieuwland, ten westen van de Rijksweg A7 in de gemeente Hollands Kroon.

Locatie Projectgebied

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De uitvoering van het project start in oktober 2017 en duurt tot medio mei 2018.

Met wie werken we samen?

We werken samen met de gemeente, de provincie en andere partijen die actief zijn in het gebied.

Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Raamplan waterbeheer 21e eeuw