Verbetering watersysteem Beetskoog-West

Home > Actueel > Werk in de buurt > Edam-Volendam > Verbetering watersysteem Beetskoog-West

Verbetering watersysteem Beetskoog-West

RSS

Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Ook scheiden we het agrarische water van de bebouwing.

Wat gaat er gebeuren? 

In het westen van polder de Beetskoog willen we het waterpeil verlagen met 45 centimeter. We bouwen een nieuw gemaal, de oude was aan vervanging toe. Ook komt er een automatische stuw.  De dijksloot behoudt een hoog peil ter bescherming van de dijk en de bebouwing. Hiervoor plaatsen we vele keerschotten, duikers, stuwen en inlaten.

De afbeelding hieronder is een impressietekening van het nieuwe gemaal.

Waar vindt het project plaats? 

Het project vindt plaats langs de dijksloten van Beets, de Zomerdijk en Beetskoogkade, tot aan het oude dieselgemaal. De stuw komt in de centrale watergang ten zuiden van dit gemaal.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden starten na de zomer van 2018 en duren tot eind 2019.

Met wie werken we samen?

De aanbesteding van de werkzaamheden loopt nu. In de zomer van 2018 zal bekend zijn wie de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.