Verbetering kade Neckerstraat

Home > Actueel > Werk in de buurt > Purmerend > Verbetering kade Neckerstraat

Verbetering kade Neckerstraat

RSS

De Neckerstraat tussen Neck en Purmerend moet versterkt. Bij toetsingen in 2016 en 2018 is gebleken dat de straat, die tevens als waterkering fungeert voor de achterliggende polder, niet veilig genoeg is. Er is een te groot risico dat de kade bij hoog boezemwater en langdurige regenval binnenwaarts (zuidwaarts) afschuift.

Wat gaat er gebeuren?

De meest voor de hand liggende oplossing is de dijk aan de binnenzijde flauwer te maken en te verbreden door grondaanvulling. Omdat het hoogheemraadschap de weg, de sloot en de opritten zo weinig mogelijk wil aantasten is dit niet zomaar mogelijk bij de Neckerstraat. Het plan is om de gewenste stabiliteit te bereiken met een aantal verschillende maatregelen:

  • Het talud aan de zuidzijde wordt aangevuld en opgehoogd.
  • Plaatselijk wordt de sloot aan de dijkzijde versmald om voldoende grond voor de stabiliteit aan te kunnen brengen. Langs de sloot wordt aan de dijkzijde een nieuwe schoeiing geplaatst.
  • De sloot wordt uitgebaggerd, en op de bodem wordt een laag (zwaarder) zand aangebracht. De sloot blijft even diep.
  • De bomen, die een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de kering en voor een groot deel op de plek staan waar verhoging van het binnentalud plaatsvindt, dienen te worden verwijderd. Hiervoor zal het hoogheemraadschap een kapvergunning aanvragen.

De op- en afritten aan de dijk blijven gehandhaafd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Momenteel bevindt het project zich in de planfase. Deze winter worden vergunningen aangevraagd om het werk in 2020 uit te kunnen voeren. Tijdens het werk zal de weg voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten bereikbaar blijven. Uw woning en/of bedrijf blijven bereikbaar al is overlast niet te vermijden. Voorafgaand aan het werk zullen wij hier zo nodig nadere afspraken met u over maken.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.