Verbetering boezemkade Wheredijk

Home > Actueel > Werk in de buurt > Purmerend > Verbetering boezemkade Wheredijk

Verbetering boezemkade Wheredijk

RSS

Verbetering boezemkade Wheredijk maakt deel uit van het grotere project Verbetering boezemkade polder Zeevang. De dijken blijken na inspectie onder de vastgestelde norm te zijn.

Wat gaat er gebeuren?

Om de waterveiligheid voor de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk om de dijk te versterken. Immers, de klimaatverandering, het regent harder en vaker en de bodem blijft dalen, maakt dat we tijdig moeten handelen om Noord-Holland te beschermen.

We zijn begonnen aan de planfase. Wat speelt er in het gebied, met wie hebben we te maken, etc.etc.

Waar vindt het project plaats?

We starten met de Wheredijk in Noord Purmerend. Aan de dijk liggen veel woonarken, die veel hinder gaan ondervinden, de dijk is immers hun toegang tot de woning. Maar ook het achterland zal er, het zij in mindere mate, overlast van gaan ervaren.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De planfase neemt veel tijd. In de planfase proberen we al veel stakeholders te betrekken, zodat iedereen kan meedenken over het uiteindelijke resultaat.

Als we alles in kaart hebben, kan de aanbesteding plaatsvinden, een aannemer worden gecontracteerd en de plannen (technisch) verder worden uitgewerkt. Een voorzichtige planning voor uitvoering is najaar 2020.

Met wie werken we samen?

In de planfase werken we voor de Wheredijk samen met de gemeente Purmerend. Ook hebben we in een vroeg stadium de bewonersvereniging Wheredijk betrokken. Samen kunnen we efficiënt, effectieve resultaten boeken. Alle belangen worden meegewogen.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282. Ook kunt u met vragen naar de omgevingsmanager, mevrouw Wil Rootlieb, 072-582 7738 of w.rootlieb@hhnk.nl.