Strategisch Groenproject Geestmerambacht

Home > Actueel > Werk in de buurt > Alkmaar > Strategisch Groenproject Geestmerambacht

Strategisch Groenproject Geestmerambacht

RSS

De uitbreiding van Geestmerambacht, het recreatiegebied bij Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk, met 290 hectare.

Geestmerambacht, het recreatiegebied bij Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk, trekt jaarlijks zo’n 900.000 bezoekers. De uitbreiding van het recreatiegebied is nodig. De laatste jaren zijn in de zogenaamde HAL-regio een groot aantal nieuwe woningen gebouwd. Door de nieuwbouw is het aantal bewoners fors toegenomen en dus ook de behoefte aan recreatiemogelijkheden in de nabije omgeving. Bij mooi weer is het gebied overvol en veel mensen gaan per auto naar de kust.
De uitbreiding van Geestmerambacht gebeurt in drie richtingen:

  • naar het zuiden tot Alkmaar-Noord en Sint Pancras;
  • naar het westen tot Koedijk;
  • naar het noorden tot aan de N504.

Wat gaat er gebeuren?

De bedoeling was dat in 2013 de uitbreidingsplannen grotendeels gerealiseerd zouden zijn. In 2011 is het eerste deel van de uitbreiding, deelgebied De Druppels en de uitbreiding Kleimeer, opgeleverd. Het resultaat is een groter recreatiegebied en natuurgebied met meer mogelijkheden en routes voor verschillende vormen van recreatie, ook op het water. In de uitbreiding worden veel waterpartijen aangelegd met rietoevers. Dit sluit aan bij het karakter van het bestaande recreatiegebied. Uiteindelijk zou het recreatiegebied Geestmerambacht meer dan twee keer zo groot worden, omdat er 290 hectare aan toegevoegd zou worden. Dat is met recht een mirakel te noemen.

Vanwege de bezuinigingsmaatregelen van het rijk heeft in 2012 en 2013 een herijking van het plan plaats gevonden. Er is door het bestuur van het recreatieschap een prioritering aangegeven wat met de resterende beschikbare middelen minimaal gerealiseerd moet worden. Dat zijn in de eerste plaats de wandelroutes en fietsroutes.

In de komende jaren kan hinder optreden door de uitbreidingswerkzaamheden. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten het recreatieseizoen uitgevoerd.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats in de gemeenten Alkmaar en Langedijk.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het project is gestart in 2006 en loopt tot en met 2015.

Met wie werken we samen?

Het bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht heeft de taak te zorgen voor realisatie van de uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht binnen het beschikbare budget voor aanleg en beheer.
Het bestuur laat zich adviseren door een projectgroep. Deze projectgroep zorgt ook voor terugkoppeling van alle besluiten in de eigen organisatie. Recreatie Noord-Holland verzorgt de projectcoördinatie van het hele project.
Het bestuur laat zich ook adviseren door een klankbordgroep. Aan de klankbordgroep nemen vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties, bewonersorganisaties en ondernemers deel.

De uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht is door het ministerie van LNV als Strategisch Groenproject (SGP) aangemerkt. Dit betekent dat het Rijk een groot deel van de kosten op zich neemt. Meerdere organisaties financieren het project, waaronder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Kijk voor uitgebreide informatie over de Bestuurscommissie, project- en klankbordgroep en de financiering op de site van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Tags bij dit bericht: