Stedelijk baggerwerk Zaanstad

Home > Actueel > Werk in de buurt > Zaanstad > Stedelijk baggerwerk Zaanstad

Stedelijk baggerwerk Zaanstad

RSS
Dit item is verlopen op 28-03-2019.

In de gemeente Zaanstad baggeren we een groot aantal sloten. In totaal verwijderen we ongeveer 60.000 m³ bagger uit de watergangen.

De baggerspecie laden we met met behulp van een duwboot en een kraan in vrachtauto’s. Deze bagger voeren we af naar onze baggerdepots en naar stortplaats Nauerna.

Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat er bij overslaglocaties (waar de vrachtauto's worden geladen) tijdelijk overlast ontstaat voor het verkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Waar vindt het project plaats?

Het baggerwerk vindt plaats in de gemeente Zaanstad. Het betreft de volgende kernen:

  • Zaandijk;
  • Koog a/d Zaan;
  • Zaandam;
  • Krommenie;
  • Wormerveer;
  • Westknollendam;
  • Assendelft.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden voeren we uit in twee fasen:

  • Fase 1 betreft een aantal watergangen in Westknollendam, Wormerveer en Assendelft-Noord, en is reeds uitgevoerd tot half maart 2018;
  • Fase 2 is begin juni 2018 gestart in Assendelft en Zaandam (zuidoost), vervolgens wordt in de overige kernen gebaggerd zoals weergegeven op onderstaande kaarten.

De totale werkzaamheden duren tot begin maart 2019. Een en ander afhankelijk van gunstige weersomstandigheden en/of onvoorziene omstandigheden.

Met wie werken we samen?

We laten het werk uitvoeren in goed overleg met de gemeente Zaanstad.

J.P. Schilder BV uit Ursem voert de werkzaamheden uit . Tauw BV verzorgt het dagelijkse toezicht.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voorafgaande aan de baggerwerkzaamheden ontvangen de aanliggende bewoners en de aanliggende bedrijven een informatiebrief van de aannemer over de uit te voeren werkzaamheden.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of met de heer R. Wijman van het hoogheemraadschap op telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

In 2012 zijn voor de bebouwde gebieden/kernen binnen de gemeenten in het beheergebied van het hoogheemraadschap baggerprogramma's opgesteld. Ook zijn vanaf 2016 een groot aantal waterlopen van de gemeente Zaanstad in onderhoud overgenomen door het hoogheemraadschap.

De werkzaamheden zijn een uitvloeisel hiervan, en hebben primair tot doel het verbeteren van de aanvoer en afvoer van het watersysteem. Tevens geeft het baggeren in sommige gevallen een verbetering van de waterkwaliteit.

Kaarten