Sloop rioolgemaal Hoorn

Home > Actueel > Werk in de buurt > Hoorn > Sloop rioolgemaal Hoorn

Sloop rioolgemaal Hoorn

RSS

Begin 2019 is het nieuwe Boostergemaal aan de Blokmergouw gerealiseerd en in bedrijf gesteld. Daarmee is het rioolgemaal in de Risdam-Noord overbodig geworden en wordt gesloopt.

De sloop van het rioolgemaal zal starten begin januari 2020. We verwachten dat de werkzaamheden begin maart 2020 zijn afgerond.

Het gemaal dat gesloopt gaat worden in Risdam-Noord 

Met wie werken we samen?

De aannemer van der Bel uit Wieringerwerf gaat de sloop uitvoeren.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Zowel gemeente als HHNK hebben de publieke taak om de afvalwaterketen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze in te richten en te beheren. Daarom werken we steeds intensiever samen met als doel een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Vorig jaar is deze samenwerking vastgelegd in het afvalwaterakkoord.

Wat is het voordeel voor HHNK om gemaal Risdam te verlaten?

De pompkelder van het huidige rioolgemaal Risdam en het aanvoerende vrijvervalriool is in slechte staat en moet vervangen worden. In plaats van te investeren in rioolgemaal Risdam is er een nieuw boostergemaal gebouwd aan de Blokmergouw. Dit boostergemaal is energiezuiniger dan het oude rioolgemaal in de Ridam-Noord. Bij een boostergemaal wordt het afvalwater namelijk direct onder druk doorgepompt.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Locatie te slopen gemaal Hoorn