Sinusbeheer Assendelverzeedijk

Home > Actueel > Werk in de buurt > Zaanstad > Sinusbeheer Assendelverzeedijk

Sinusbeheer Assendelverzeedijk

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Afgelopen zomer zijn we gestart met sinusbeheer op de Assendelverzeedijk. Sinusbeheer is een slingerende manier van maaien die kan bijdragen aan de biodiversiteit. Uit monitoring van de Vlinderstichting blijkt dat er inderdaad meer dagvlinders te zien waren op de proefvakken waar sinusbeheer is toegepast.

Wat gaat er gebeuren?

Sinusbeheer is insectenvriendelijk beheer op de dijk dat een lint vormt dwars door het agrarische landschap. Het is een 'slingerende manier van maaien' waardoor je in de eerste maaironde de helft van de vegetatie laat staan. En in de tweede maaironde aan de voet van de dijk de andere helft zodat de overgang van beide maaivakken organisch plaats vindt. Hierdoor ontstaat een gevarieerde vegetatie, anders dan het reguliere beheer waarbij de dijk elke maaibeurt volledig wordt gemaaid. Zo kunnen we op een vrij simpele manier de biodiversiteit stimuleren. De gradiënten (geleidelijke overgangen) in de vegetatie zijn goed voor o.a. vlinders en vogels.

Waar vindt het project plaats?

Assendelverzeedijk in Assendelft, zie bijgevoegd kaartje.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De eerste maaibeurt vond plaats vanaf 15 juni 2018 en de tweede maaibeurt rond 15 augustus 2018.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met Provincie Noord-Holland, Vlinderstichting en aannemer Roelofsen.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of met mevrouw S. Roodzand van het hoogheemraadschap op telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Green Deal Infranatuur