Renovatie RWZI Alkmaar

Home > Actueel > Werk in de buurt > Alkmaar > Renovatie RWZI Alkmaar

Renovatie RWZI Alkmaar

RSS

Het voornaamste doel van de renovatie is de rioolwaterzuivering weer ‘bij de tijd' te brengen.

Wat gaat er gebeuren?

De RWZI Alkmaar is een rioolwaterzuiveringsinstallatie ten behoeve van het zuiveren van stedelijk afvalwater afkomstig van huishoudens, bedrijven en recreatievoorzieningen in Alkmaar. Het afvalwater komt via een centraal rioolstelsel binnen op de RWZI.

De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

 1. bouwkundige uitbreiding en aanpassing van het harkroostergebouw;
 2. uitbreiding en aanpassing van de roostergoedinstallatie;
 3. vervangen van influentpompinstallatie;
 4. vervangen van de terreinrioleringspomp installatie;
 5. aanpassen en renoveren van de voorbezinktanks;
 6. vervangen van de beluchtingsinstallatie;
 7. aanpassen/vervangen installaties van de denitrificatietank;
 8. aanpassen en renoveren van de nabezinktanks;
 9. aanpassen en uitbreiden van de primair slibinstallatie;
 10. aanpassen/vervangen van de slibgistingsinstallatie;
 11. vervangen van de huidige zeefindikker door een bandindikkerinstallatie;
 12. vervangen van de bestaande gashouder door een ballongashouder;
 13. renoveren van de CV installatie;
 14. vervangen en aanpassen van de geurbehandelingsinstallatie;
 15. vervangen van de chemicaliëndoseer-installaties;
 16. vervangen en aanpassen van de slibontwateringsinstallatie (centrifuge);
 17. optimaliseren en uitbreiden van de procesautomatisering-installatie voor het realiseren van een volledig geautomatiseerde bedrijfsvoering;
 18. vervangen, aanpassen, uitbreiden elektrotechnische en besturingstechnische installatiedelen;
 19. verwijderen van asbestmateriaal;
 20. het fabriceren, leveren, monteren van de nieuwe trappen voor de slibgistingstanks en het terrein;
 21. vervangen beschoeiing langs de ringvaart;
 22. het verrichten van grondwerk;
 23. relinen van diverse vrijvervalleidingen;
 24. maken van betonnen funderingsconstructies voor gashouder, lavafilters (2x), opstelplaats perscontainer en chemicaliënopslag- en doseerinstallatie;
 25. het aanpassen (verkleinen) van de natte kelder influentgemaal;
 26. het vervangen van diverse dakbedekkingen;
 27. herstellen van verhardingen.

Voor het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden voorziet de opdrachtnemer van de civieltechnische en bouwkundige werken in het opstellen, bedrijfsvoeren en onderhouden van een tijdelijke pompinstallatie (TPI) en een tijdelijke roostergoedverwijderingsinstallatie (TRI).

Waar vindt het project  plaats?

De renovatiewerkzaamheden vinden plaats op het terrein van de RWZI Alkmaar. Deze is gelegen aan de Jan van Scorelkade 6, 1817 ET te Alkmaar

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het project is van start gegaan in oktober 2017 en zal worden afgerond ca. maart 2020.

Met wie werken we samen?

Het project is onderverdeeld in onderstaande disciplines:

 • werktuigbouwkundige werkzaamheden, met als hoofdaannemer de firma VandeZande;
 • elektrotechnische- en besturingsinstallatie werkzaamheden met als hoofdaannemer de firma Hollander Techniek;
 • civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden met als hoofdaannemer de firma Beentjes B.V. uit Uitgeest.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282. Projectleider is E. Moerman.

Tags bij dit bericht: