Renovatie en capaciteitsuitbreiding rwzi Beemster

Home > Actueel > Werk in de buurt > Beemster > Renovatie en capaciteitsuitbreiding rwzi Beemster

Renovatie en capaciteitsuitbreiding rwzi Beemster

RSS
Dit item is verlopen op 28-12-2018.

In 2015/2016 is rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Beemster gerenoveerd en in capaciteit uitgebreid. Met name door een toename in woningen bij Purmerend, kreeg de rwzi namelijk meer rioolwater te verwerken dan waar het op ontworpen was. Momenteel beschikt de rwzi weer over voldoende capaciteit om het rioolwater de komende jaren probleemloos te zuiveren.

Fijnzeefinstallatie

Met het plaatsen van een fijnzeefinstallatie, heeft rwzi Beemster een grotere verwerkingscapaciteit gekregen. De fijnzeefinstallatie filtert het binnenkomende rioolwater, waardoor deeltjes groter dan 0,35 mm worden tegen gehouden. Denk daarbij aan zandkorrels, haren, organisch materiaal en toiletpapier. Eenmaal gefilterd rioolwater is minder vuil, waardoor we voor het benedenstroomse zuiveringsproces minder energie nodig hebben en minder CO2 uitstoten.

Cellu2PLA

Het afgevangen zeefgoed blijkt veel cellulose te bevatten, namelijk het toiletpapier. Cellulose is een grondstof die hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor het maken van PLA (poly lactic acid, een bioplastic). In het project Cellu2PLA is onderzocht of dit ook daadwerkelijk lukt met cellulose uit rioolwater. Het project is financieel ondersteunt door het Life+ programma van de Europese Unie en in samenwerking uitgevoerd met afvalverwerker Attero en kenniscentrum STOWA.

Logo LIFE

Resultaten cellulose afvang

Het effect van de fijnzeefinstallatie op het zuiveringsproces is gedurende 2017 gemonitord. De resultaten zijn als volgt:

  • de fijnzeef haalt 37% van de onopgeloste bestanddelen uit het afvalwater
  • het verkregen zeefgoed bestaat voor ongeveer 43% uit toiletpapier (cellulose)
  • het vuil dat de fijnzeef tegenhoudt komt niet meer in de beluchtingstank, waardoor het energieverbruik voor het beluchten van afvalwater met 9% afneemt
  • er wordt 23% minder secundair zuiveringsslib geproduceerd

Het energieverbruik voor het beluchten van afvalwater en het ontwateren van slib neemt af. Maar omdat de fijnzeefinstallatie zelf ook energie verbruikt, is de verlaging van het verbruik over de gehele rwzi bekeken niet meer dan 3%. Vanwege de lagere slibproductie neemt het aantal transportbewegingen voor slibverwerking af en hoeft er minder slib verbrand te worden. Dit heeft een positief effect op de uitstoot van broeikasgassen. Al met al wordt geconcludeerd dat de fijnzeef een gunstig effect heeft op het zuiveringsproces.

Resultaten omzetting naar PLA

Gewonnen zeefgoed op rwzi Beemster is door Attero ingenomen voor PLA productie. Daartoe is door Attero een verwerkingslijn opgericht met de volgende processtappen:

  • het hygieniseren van zeefgoed bij 130°C
  • het toevoegen van enzymen die cellulose uit zeefgoed omzetten in glucose (suikers)
  • het wegfilteren van onopgeloste bestanddelen uit de verkregen glucose oplossing
  • de glucose oplossing via fermentatie/polymerisatie laten omzetten in polymelkzuur, PLA

Helaas is Cellu2PLA er niet in geslaagd om PLA te maken uit cellulose. Met de glucose installatie kan wel een suikeroplossing worden gevormd, maar door bacteriële vervuiling is de kwaliteit onvoldoende om er ook PLA van te kunnen maken.

Conclusie

Cellu2PLA heeft aangetoond dat het mogelijk is om glucose te vormen van cellulose uit afvalwater. Helaas is met de glucose installatie geen stabiel omzettingsproces verkregen, maar er is wel gedemonstreerd dat deze techniek potentie heeft. Met de opgedane kennis draagt Cellu2PLA op die manier toch bij aan de biobased economie. Economisch gezien echter kan PLA van cellulose uit afvalwater op dit moment nog niet concurreren met PLA uit bijvoorbeeld suikerriet en maïs.

Meer weten?

Als u meer wil weten over dit project kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefonisch via 072 - 582 8282.

Zie ook dit informatieve filmpje 'Wc-papier uit rioolwater is goud waard!

Downloads