Overname onderhoud stedelijk water Bergen

Home > Actueel > Werk in de buurt > Bergen > Overname onderhoud stedelijk water Bergen

Overname onderhoud stedelijk water Bergen

RSS

De gemeente Bergen heeft per 1 januari 2019 het groot onderhoud van het stedelijke water overgedragen aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit betekent dat we het water baggeren en één à twee maal per jaar maaien, in juli en september.

De gemeente blijft nog wel het tussentijds onderhoud doen (met name de verwijdering van kadavers) en het 'droge onderhoud' (zoals de oevers, beschoeiing, steigers en duikers). Op deze manier is er een duidelijke taakverdeling die aansluit op het werk van de beide overheden.

Duinrellen en droge beddingen

Naast de 30 km water in Bergen, zijn er ook veel duinrellen en droge beddingen. Die moeten goed onderhouden worden, omdat ze heel belangrijk zijn voor het watersysteem. Het hoogheemraadschap neemt de duinrellen echter niet in onderhoud over, omdat het onderhoud daarvan beter aansluit bij groenonderhoud van bermen en particuliere tuinen.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats in het stedelijk gebied van de gemeente Bergen. Gedetailleerde kaarten over de nieuwe onderhoudssituatie vindt u onderaan deze pagina.

Wanneer vindt het project plaats?

In de zomer gaat de eerste maaironde van start.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Gemeente Bergen.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap neemt het onderhoud van het water in alle gemeenten over. Dit gebeurt stap voor stap met één of enkele gemeenten tegelijkertijd. In 2023 zal al het stedelijk water in onderhoud zijn overgenomen.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over dit project, dan kunt u gebruik maken van ons contactformulier. U kunt ons ook bellen; ons telefoonnummer is 072 582 8282.