Overname onderhoud stedelijk water Alkmaar

Home > Actueel > Werk in de buurt > Alkmaar > Overname onderhoud stedelijk water Alkmaar

Overname onderhoud stedelijk water Alkmaar

RSS

De gemeente Alkmaar en HHNK hebben onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water getekend. Naar verwachting neemt het hoogheemraadschap met ingang van 2020/2021 het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied (met name in de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp) over van de gemeente.

Wat gaat er gebeuren?

Wethouder Nagengast (gemeente Alkmaar) en hoogheemraad Rob Veenman (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) ondertekenden de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water.

Met deze intentieovereenkomst spraken de gemeente en het hoogheemraadschap een planning af. Het was tevens het startsein voor het inventariseren van de benodigde informatie rond de overdracht. Het onderhoud van het stedelijke water bestaat onder andere uit het maaien van waterplanten en baggeren. Naar verwachting is de overname vanaf 2020/2021 een feit.

In veel gemeenten voeren verschillende partijen het onderhoud van het water uit. Voor inwoners is het onduidelijk bij welke overheidsinstantie zij moeten zijn met vragen of klachten over de sloten en het onderhoud. Het hoogheemraadschap en de gemeente Alkmaar willen samen duidelijkheid scheppen voor de inwoners. Daarom draagt de gemeente het onderhoud van het stedelijke water over aan het hoogheemraadschap. HHNK onderhoudt al de wateren in het landelijk gebied. De gemeente heeft eerder in 2010 al het water in de stad Alkmaar aan het hoogheemraadschap overgedragen.

Waar vindt het project plaats?

De overdracht gaat over het onderhoud van het stedelijke water binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar (met name het water in de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp).

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De voorbereidende werkzaamheden voor de overname zijn inmiddels gestart en worden eind van dit jaar afgerond. Naar verwachting is het hoogheemraadschap met ingang van 2020/2021 verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied.

Met wie werken we samen?

Er wordt samengewerkt met de beheerders van zowel de gemeente als van het hoogheemraadschap.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?