Onderhoudswerkzaamheden Het Nieuwe Diep

Home > Actueel > Werk in de buurt > Den-Helder > Onderhoudswerkzaamheden Het Nieuwe Diep

Onderhoudswerkzaamheden Het Nieuwe Diep

RSS

Op de overgang van de kade langs Het Nieuwe Diep en de aangrenzende waterkering plaatsen we een verticaal kunststof scherm.

Als gevolg van corrosie zijn er gaten ontstaan in de stalen damwand van de kade langs Het Nieuwe Diep. Door de getijdewerking van het zeewater stroomt er door de gaten water in en uit en neemt daarbij zand en grond mee naar buiten. Hierdoor is de kans aanwezig dat de daaraan grenzende waterkering wordt aangetast. Om dit te voorkomen wordt een verticaal kunststof scherm geplaatst op de overgang van de kade naar de waterkering. Alvorens het scherm geplaatst wordt, verrichten we uit voorzorg onderzoek naar eventueel aanwezige explosieven.

Op deze wijze wordt de waterveiligheid in de komende jaren in elk geval gegarandeerd.

Waar vindt het project  plaats?

Het scherm wordt geplaatst bij Het Nieuwe Diep te Den Helder

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

 Werkzaamheden

 Planning (week nummer)

 Onderzoeken

 lopend - week 10

 Plaatsing scherm

 Week 12 en week 13

* Afhankelijk van onvoorziene omstandigheden kan de uitvoeringsperiode nog verlengd worden.

Met wie werken we samen?

We werken samen met de gemeente Den Helder en de Port of Den Helder.

JLD Contracting voert het werk uit.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.