Onderhoudswerkzaamheden Burkmeer

Home > Actueel > Werk in de buurt > Amsterdam-Noord > Onderhoudswerkzaamheden Burkmeer

Onderhoudswerkzaamheden Burkmeer

RSS

Een deel van de boezemkadedijk van de Burkmeer is afgekeurd op hoogte. Deze gaan we op hoogte brengen.

Wat gaat er gebeuren?

Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Dat betekent dat er veel werk moet worden verzet om het hier droog te houden.

Een deel van de boezemkadedijk van de Burkmeer is afgekeurd op hoogte. Het verbeteren van de hoogte betekent dat op de kruin van de dijk een droge grond/kleilaag wordt aangebracht, met een hoogte van vijf tot dertig centimeter. De uitvoering start vanaf medio juli en is naar verwachting eind september afgerond. 

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats in de Burkmeer.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

We starten in juli en afronding verwachten we eind september / oktober.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Huiberts BV te Katwoude.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met mevrouw M. Galema via het algemene nummer 072 582 8282 of via het contactformulier.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Daardoor voldeed een groot deel van de dijk rond de polder Burkmeer niet meer aan de gestelde [hoogte-eisen/stabiliteitseisen]. Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, verbeteren we de dijk waar nodig. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 15-20 jaar weer op orde