Onderhoud stedelijk water Castricum

Home > Actueel > Werk in de buurt > Castricum > Onderhoud stedelijk water Castricum

Onderhoud stedelijk water Castricum

RSS

Vanaf 1 januari 2018 nemen we het groot onderhoudvan het water binnen de bebouwde kom van de gemeente Castricum over. Wethouder Rob Schijf van de gemeente en hoogheemraad Rob Veenman tekenden donderdag 7 december voor de officiële overdracht.

Wat betekent de overname?

We nemen het onderhoud in het water over. Dit betekent dat we het water baggeren en de waterplanten maaien.  De gemeente blijft het dagelijks onderhoud doen, zoals het verwijderen van zwerfvuil en kadavers. Het onderhoud van de oevers blijft een taak van de gemeente. Ook het onderhoud van beschoeiing, steigers, bruggen en duikers blijft ongewijzigd.

Op deze manier is er een duidelijke taakverdeling die aansluit op het werk van de beide overheden.

Wethouder Schijf: “Door de overdracht bespaart de gemeente op de onderhoudskosten.” “Een ander voordeel is dat met de overdracht een eind komt aan de versnippering van het onderhoud”, aldus hoogheemraad Veenman.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats in het stedelijk gebied van de gemeente Castricum, in de kernen Limmen, Akersloot, Bakkum en Castricum. In het stedelijk gebied van Castricum ligt in totaal ruim 32 km water. Met de overdracht is zo’n 15 km gemoeid. Een klein deel blijft in beheer bij de gemeente, zoals sloten bij sportvelden en begraafplaatsen.

Er is een gedetailleerde kaart over de nieuwe onderhoudssituatie. Op de kaart onderaan de pagina kunt u zien hoe het onderhoud in uw situatie is geregeld.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap neemt het onderhoud van het water in alle gemeenten over. Dit gebeurt stap voor stap met één of enkele gemeenten tegelijkertijd. In 2023 zal al het stedelijk water in onderhoud zijn overgenomen.

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via telefoonnummer 072 – 582 8282. Ook kunt u informatie hierover vinden op de website van de gemeente Castricum.

Kaarten onderhoudsplicht