Omleiding watersysteem Beverwijk

Home > Actueel > Werk in de buurt > Beverwijk > Omleiding watersysteem Beverwijk

Omleiding watersysteem Beverwijk

RSS

Het watersysteem van Beverwijk is te verdelen in een oostelijk en een westelijk watersysteem. Als het ware stroomt het water van noord naar zuid langs beide flanken van de stad en stromen uiteindelijk uit in Haven de Pijp, een zijtak van het Noordzeekanaal.

Wat gaat er gebeuren?

Om deze uitstroom te bereiken moet het water echter flink wat infrastructurele werken passeren, zoals de spoorlijn en de A22. In het verleden zijn daarvoor grote leidingen aangelegd die het water onder deze infrastructuur door leiden, één voor de oostkant en één voor de westkant.

Probleem is nu dat deze leidingen niet alleen oppervlaktewater afvoeren, maar dat ze er ook liggen om overstortwater uit de riolering van Beverwijk af te voeren. Deze twee stromen (oppervlaktewater en overstortwater) passen niet samen door de leiding als het flink regent. Het gevolg is dat er peilstijgingen ontstaan in het oppervlaktewater wat tot wateroverlast leidt.

In het waterplan Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest is daarom afgesproken om deze twee waterstromen van elkaar te scheiden zodat ze elkaar zo min mogelijk beïnvloeden. Zowel voor de westzijde als de oostzijde van het watersysteem wordt een alternatief tracé voor het oppervlaktewater gemaakt, omgedoopt tot oostelijke en westelijke omleiding. Doel is uiteraard het flink terugbrengen van de peilstijgingen in Beverwijk bij flinke regenval. Tegelijkertijd optimaliseert de gemeente hiermee het rioolsysteem.

Bomenkap

Aan de westzijde graven we op grondgebied van Rijkswaterstaat een nieuwe watergang. Hiervoor zijn 24 populieren verwijderd. In overleg met Rijkswaterstaat kijken we of we op deze plek bomen kunnen planten.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats rond station Beverwijk.

Omleiding watersysteem Beverwijk - situatieschets

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden vinden plaats tussen november 2015 en mei 2016.

Met wie werken we samen?

In dit project werken we samen met de gemeente Beverwijk.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.