Nieuwbouw gemaal De Poel

Home > Actueel > Werk in de buurt > Waterland > Nieuwbouw gemaal De Poel

Nieuwbouw gemaal De Poel

RSS

Het huidige gemaal De Poel past niet meer in het moderne denken over klimaatverandering, vismigratie en zoetwaterbeheer en wordt daarom vervangen.

Wat gaat er gebeuren?

Het nieuwe gemaal krijgt een capaciteit van 600 m3/min. Het wordt uitgerust met een tweezijdig passeerbare vispassage (zie ontwerpschets) en een waterinlaatconstructie.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats aan de Waterlandse Zeedijk nabij het huidige gemaal De Poel in de gemeente Waterland (zie kaart met locatie aanduiding). De kokers van het gemaal worden onder de provinciale weg gebouwd. Het verkeer over de weg blijft ook tijdens de bouw gehandhaafd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De planvormings-, voorbereidings- en aanbestedingsfase duurt tot ongeveer medio 2020. Naar verwachting wordt de bestemmingsplanwijziging begin 2019 ter inzage gelegd. De realisatiefase staat gepland van medio 2020 tot circa eind 2021.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Provincie Noord-Holland, Gemeente Waterland en RWS. De bouw van gemaal De Poel wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Rijkswaterstaat subsidieert de vispassage. Europa investeert in zijn platteland.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager K. Woestenburg via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.