Nieuwbouw boostergemaal bij de wijk Risdam

Home > Actueel > Werk in de buurt > Hoorn > Nieuwbouw boostergemaal bij de wijk Risdam

Nieuwbouw boostergemaal bij de wijk Risdam

RSS
Dit item is verlopen op 30-12-2019.

Een nieuw te bouwen boostergemaal stuwt straks het afvalwater van 24.000 huishoudens uit Hoorn door de persleidingen naar de rioolwaterzuivering in Wervershoof. Het huidige hoofdrioolgemaal Risdam komt hiermee te vervallen en zal worden afgebroken.

Wat gaat er gebeuren?

Het boostergemaal gaan we bouwen aan de Blokmergouw, Naast het nieuwe boostergemaal richting Oostergouw is in 2016 reeds een persleiding aangelegd die het afvalwater gaat afvoeren naar de rwzi Wervershoof. Met deze maatregelen wordt het bestaande afvalwatersysteem geoptimaliseerd.

Waar vindt het project plaats?

Het boostergemaal wordt gebouwd aan de Blokmergouw nabij het perceel Beurtschip 3 te Hoorn.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De voorlopige planning is begin 2018 te starten met de eerste werkzaamheden. De bouw van het boostergemaal willen we eind 2018 afronden. Vervolgens wordt begin 2019 het oude hoofdrioolgemaal Risdam gesloopt.

Wie gaat het werk uitvoeren?

De gemeente en HHNK werken structureel samen in de afvalwaterketen. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van het afvalwater naar een centraal punt. Het hoogheemraadschap zorgt voor het verdere transport naar de rioolwaterzuivering en het zuiveren van het afvalwater. De gemeente en HHNK zullen ieder een deel van de werkzaamheden uitvoeren. Het hoogheemraadschap neemt de sloop van het oude rioolgemaal en de bouw van het nieuwe boostergemaal voor zijn rekening.

Zal de stank van de rioolput op de locatie van het nieuwe boostergemaal verdwijnen?

Zodra het nieuwe boostergemaal klaar is worden de persleidingen die nu lozen in de rioolput aan de Koopvarder aangesloten op het boostergemaal. De rioolput wordt vervolgens verwijderd. Daarmee is de stankoverlast verleden tijd.

Hoe ziet het nieuwe rioolgemaal eruit?

Het gemaal wordt grotendeels ondergronds gebouwd, globaal 4 meter diep en een oppervlakte van 104 m2 (8 bij 13 meter). Het deel dat boven de grond uitsteekt is ongeveer 3,5 meter hoog met een oppervlakte van 50 m2.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Zowel gemeente als HHNK hebben de publieke taak om de afvalwaterketen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze in te richten en te beheren. Daarom werken we steeds intensiever samen met als doel een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Vorig jaar is deze samenwerking vastgelegd in het afvalwaterakkoord.

Wat is het voordeel voor HHNK om gemaal Risdam te verlaten?

De pompkelder van het huidige rioolgemaal Risdam en het aanvoerende vrijvervalriool is in slechte staat en moet vervangen worden. In plaats van te investeren in rioolgemaal Risdam investeert HHNK nu in een nieuw rioolgemaal bij de wijk Risdam. Bijkomend voordeel is dat het nieuw te bouwen boostergemaal energiezuiniger is dan een conventioneel rioolgemaal, waarbij afvalwater in een beluchte pompkelder wordt geloosd. Bij een boostergemaal wordt het afvalwater namelijk direct onder druk doorgepompt.

Daarnaast is de persleiding uit rioolgemaal Risdam tot aan de Oostergouw aan vervanging toe. De leiding heeft zijn technische levensduur bereikt. Vervanging kan achterwege blijven omdat dit leidingdeel komt te vervallen nu gekozen is voor een nieuw boostergemaal op een andere locatie met een persleiding die via de Oostergouw aansluit op de Westfrisiaweg.

Contactgegevens voor meer informatie

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over dit project kunt u contact opnemen met de volgende personen:

  • De heer J.B.P.P. van Kampen, projectleider bij het Ingenieursbureau van de gemeente Hoorn. Hij is telefonisch bereikbaar op 0229-252200 en per e-mail op j.van.kampen@hoorn.nl.
  • De heer J.P.M. Wever, projectleider bij het Ingenieursbureau van het HHNK. Hij is telefonisch bereikbaar via 072-5828282 of per e-mail op j.wever@hhnk.nl.

Downloads