Monitoringsonderzoek vispassages

Home > Actueel > Werk in de buurt > Alkmaar > Monitoringsonderzoek vispassages

Monitoringsonderzoek vispassages

RSS

Dit najaar doen we vismigratieonderzoek bij de vispassage Eilandspolder-Zuid in De Rijp en Gemaal De Drieban in Venhuizen.

Wat gaat er gebeuren?

We plaatsen fuiken en na één of twee dagen lichten we deze weer. Gevangen vis wordt op naam gebracht, geteld en genoteerd. Bij De Drieban wordt tevens onderzocht in hoeverre het gemaal schade toebrengt aan passerende vissen. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen of de voorziening goed werkt of dat er aanpassingen nodig zijn om de passeerbaarheid verder te verbeteren.

Waar vindt het project plaats?

De onderzoeken worden uitgevoerd op de volgende locaties:

  • Vispassage Eilandspolder-zuid in De Rijp
  • Gemaal De Drieban in Venhuizen

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het onderzoek neemt circa vier weken in beslag en start zodra de weersomstandigheden gunstig zijn. Daarbij kijken we vooral naar migrerende paling ofwel schieraal, maar ook andere soorten hebben onze belangstelling.

Met wie werken we samen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door vissers die zijn aangesloten bij de Noord-Hollandse Bond van Beroepsvissers en ondersteund door Bureau Waardenburg.

Contactgegevens voor meer informatie

Vragen kunt u gerust aan de vissers stellen of tijdens kantooruren aan Rik Beentjes van het hoogheemraadschap, tel 072-5828282. In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met 0800 – 1430, het alarmnummer van het hoogheemraadschap.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Bijzondere onderwaterbeelden van passerende vissen kunt u terugvonden op ons YouTube-kanaal.