LoGiC – Low Carbon off Grid Communities

Home > Actueel > Werk in de buurt > Texel > LoGiC – Low Carbon off Grid Communities

LoGiC – Low Carbon off Grid Communities

RSS

Het belangrijkste doel van LoGiC is om een standaardmodel te ontwikkelen voor een hybride systeem op basis van hernieuwbare energie. Voor LoGiC betekent dit dat betrokkenheid van de gemeenschap en de belanghebbenden de belangrijkste factor is bij de succesvolle implementatie van DHES. Daarom nodigen wij alle partijen in Europa uit om deel te nemen aan onze Logic Community of Practice (CoP). De CoP verbindt volgregio's, privésector en andere belanghebbenden die mogelijk interessant zijn om lid te worden van de community. Het doel is om drie demonstratiesites te vestigen waar DHES operationeel is: in het VK, NL en DE. De pilots zullen elk de aandacht vestigen op relevante aspecten van DHES. De missie van de CoP zal zijn om de lokale steun in Europa te versterken, als een klankbord te dienen voor nieuwe projecten en om kennis te delen voor gedecentraliseerde hernieuwbare energie in Europa. https://logic-dhes.eu/.

         

Naam van het subsidieprogramma

INTERREG North West Europe (NWE) 2014-2020 stimuleert interregionale samenwerking om Noord-West Europa tot een sterke economische speler te maken en een aantrekkelijke en duurzame plek om te werken en te leven gekenmerkt door een hoog niveau van innovatie en een sterke cohesie.

Het Interreg North-West Europe programma is een transnationaal programma. Het richt zich op deelname van partijen uit zeven landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen. In Nederland gaat het om het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg. Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het budget van het EFRO voor INTERREG NWE 2014-2020 is € 396 miljoen.

Doelstellingen van het project

De projectresultaten van de drie pilotprojecten vormen de basis voor de project doelstellingen. Het project LoGiC zal 3 DHES testen, demonstreren en evalueren en een blauwdruk ontwikkelen voor verdere opschaling. Tien regio’s binnen Europa worden ondersteund bij het implementeren van de blauwdruk. Het consortium omvat private partijen (Tocardo en OGTC) en een industrie koepel (ARE) die allen een grote interesse hebben in het verder ontwikkelen van de DHES waardeketen. IfaS (universiteit) en OGTC (testlocatie) ontwikkelen het DHES model. Aquatera (onderzoeksorganisatie) zal vervolgens regio’s binnen Europa ondersteunen in implementatie van de blauwdruk. Peer to peer mechanismen worden opgezet tussen de drie pilots en de regio’s. LoGiC richt zich op ‘Energy Remoteness’. Hierbij gaat het om beschikbaarheid, kwaliteit en over kosten van netaansluitingen (stroom en gas).

Bijdrage van HHNK

Het zonne-energiepark op Texel sluit bij deze doelen aan en is gesubsidieerd door Interreg North-West Europe vanwege de bijdrage aan vraagstukken als energieopslag en netaansluiting.

Locatie

De activiteiten van HHNK vinden plaats op Texel.  

Partners

De Low Carbon off Grid Communities telt acht partners uit vier verschillende lidstaten (UK, België, Duitsland en Nederland):

  • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland (NL)
  • Hochschule Trier Institut für angewandtes Stoffstrommanagement – IfaS (DE)
  • Stichting Offgrid Test Centre (OGTC, NL)
  • Aquatera Ltd (UK)
  • Alliance for Rural Electrification (BE)
  • Verbandsgemeinde Birkenfeld (DE)
  • Tocardo International BV (NL)

Budget

Het totale budget voor het project is € 4,2 miljoen. De bijdrage van HHNK bedraagt € 584.000. De Provincie Noord-Holland subsidieert € 87.690 en Europa (Interreg) € 350.760.

Duur van het project

Het project is gestart op 16 maart 2017 en loopt naar verwachting tot en met 15 maart 2020.