Kunstwerken

Home > Actueel > Werk in de buurt > Hoorn > Kunstwerken

Kunstwerken

RSS

Zeven afgekeurde kunstwerken in Hollands Noorderkwartier worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aangepast.

Laatste nieuws

Wat gaat er gebeuren?

Zeven kunstwerken zijn in het kader van het HWBP afgekeurd. Onder de omstandigheden van een superstorm met veel wind en regen is er onvoldoende zekerheid dat de sluizen het water voldoende kunnen keren. Voor nu is er niets aan de hand, maar om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen worden ze aangepast.

Waar vindt het project plaats?

De Spuisluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen, de keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn en de Hornsluis, de Noordersluis en de Zuidersluis in Schardam. 

Het verhaal van de Spuisluis Oostoever

Het verhaal van de Sassluis

Het verhaal van de Noordersluis, de Zuidersluis en de Hornsluis

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

In juli 2019 is voor iedere sluis het voorkeursalternatief vastgesteld.

Voorkeursalternatief Noordersluis Schardam: het vergroten van de kerende hoogte van de schuif. Dit geldt ook voor de Horn- en de Noordersluis. In geel is de nieuwe schuifconstructie te zien.

Voorkeursalternatief Sassluis Enkhuizen: een extra set eb- en vloeddeuren, aanvullend op de bestaande vloeddeuren. In geel de twee nieuwe sets deuren.

Voorkeursalternatief Spuisluis Oostoever: de aanpassing is niet van buitenaf zichtbaar, daarom is daarvan geen 3d-weergave. Het betreft het vervangen van een set wakerdeuren en het vervangen van een schuif.

In de volgende fase worden de benodigde vergunningen voorbereid. Voor de sluizen waarbij een fysieke aanpassing nodig is, staat de start van realisatie gepland in 2021.

Met wie werken we samen?

Combinatie Tauw/Friso Civiel.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Downloads