Kunstwerken

Home > Actueel > Werk in de buurt > Hoorn > Kunstwerken

Kunstwerken

RSS

Zeven afgekeurde kunstwerken in Hollands Noorderkwartier worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aangepast.

Wat gaat er gebeuren?

Zeven kunstwerken zijn in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgekeurd. Onder de omstandigheden van een superstorm met veel wind en regen is er onvoldoende zekerheid dat de sluizen het water voldoende kunnen keren. Voor nu is er niets aan de hand, maar om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen worden ze aangepast.

Waar vindt het project plaats?

De sluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen, de keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn en de Hornsluis, Noordersluis en Zuidersluis in Schardam. 

Het verhaal van de Spuisluis Oostoever

Het verhaal van de Sassluis

Het verhaal van de Noordersluis, Zuidersluis en Hornsluis

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

In augustus 2019 moet voor iedere sluis bekend zijn wat het voorkeursalternatief is. Afhankelijk van de precieze opgave kan dit een technische aanpassing zijn, maar het kan ook gaan om een protocol-aanpassing voor het gebruik en beheer. In de volgende fase worden de benodigde vergunningen voorbereid. Voor de sluizen waarbij een fysieke aanpassing nodig is, staat de start van realisatie gepland in 2021.

Met wie werken we samen?

Combinatie Tauw/Friso Civiel.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Inloopbijeenkomsten

Inloopbijeenkomst Sassluis Enkhuizen
Datum: maandag 28 januari
Tijd: 19:00-21:30 (vrije inloop)
Locatie: De Drom, Paktuinen 1 Enkhuizen

Inloopbijeenkomst Noorder-, Zuider-, en Hornsluis Schardam
Datum: dinsdag 5 februari
Tijd: 19:00-21:30 (vrije inloop)
Locatie: La Mére Anne, Dorpsweg 110 Oudendijk