Kadeverbetering HULOK

Home > Actueel > Werk in de buurt > Opmeer > Kadeverbetering HULOK

Kadeverbetering HULOK

RSS

De kadeverbetering HULOK is een traject van 22 kilometer en gaat langs de polder Hensbroek, polder Ursem, polder De Lage Hoek, polder Obdam, Polder De Kaag, polder Vier Noorder Koggen en de Niedorperpolder.

Alle polders maken onderdeel uit van de VRNK boezem. De kade is getoetst op veiligheid waarbij de binnenwaartse stabiliteit is afgekeurd. Om de kade voor de komende 30 jaar op orde te krijgen dient deze de komende tijd aangepakt te worden.

Wat gaat er gebeuren?

De dijk langs de polders, grofweg vanaf Ursem via de oostzijde van de Berkmeer tot Opmeer en vandaar uit langs de oostzijde van de Lagehoek richting de Langereis langs de noordzijde naar Oude Niedorp is afgekeurd. De kades bestaan veelal uit groene dijken met elk haar specifieke karakter. Het traject is opgedeeld in 16 secties.

Het kadeverbeteringstraject met de 16 secties, ieder met hun eigen kleur (de kleur zegt overigens niets over de dijkgesteldheid).

Planfase

Het project bevindt zich op dit moment in de planvormingsfase. Dit betekent dat er allerlei onderzoeken en landmeetkundige werkzaamheden worden gedaan. Betreffende onderzoeken, verricht door onafhankelijke bureaus, zijn onder andere gericht op de natuur, bodemgesteldheid en landschap, cultuurhistorie en archeologie waarden. Daarnaast gaan we de omgeving in om na te gaan welke belangen er rondom het traject spelen. Dit doen we met andere overheden en de omwonenden. Met de aanbevelingen uit alle onderzoeken en de meetkundige resultaten worden voorkeursalternatieven opgesteld voor de te verbeteren dijk.

Hoe gaat het project verder?

Na de planfase komt de ontwerpfase. Hierin wordt een gewogen ontwerpkeuze gemaakt vanuit de voorkeursalternatieven. In deze fase volgen er ook keukentafelgesprekken met de direct aanliggende bewoners. De vergunningen worden opgesteld en aangevraagd. Denk hierbij aan de Projectplanprocedure en de Omgevingsvergunning. Tevens vindt er overleg plaats met betreffende nutsbedrijven over de aanwezige kabels en leidingen. Liggen deze in de weg voor de dijkverbetering, dan zullen zij vooraf aan de realisatiefase de kabels en leidingen gaan verleggen.

Planning

Naar verwachting zal de planfase medio 2019 zijn afgerond. De ontwerpfase zal begin 2020 zijn afgerond waarna de realisatie medio 2020 zal starten.  

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer M. Zon, via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.