Gemaal Monnickendam

Home > Actueel > Werk in de buurt > Waterland > Gemaal Monnickendam

Gemaal Monnickendam

RSS

Overtollig regenwater konden we tot voor kort maar op twee plekken uit de provincie malen: bij Den-Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag bouwen we twee nieuwe boezemgemalen. Gemaal Schardam is in 2017 in gebruik genomen en in januari 2020 start de bouw van gemaal Monnickendam.

Aannemerscombinatie Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort start januari 2020 met het plaatsen van damwanden langs de Nieuwendam en brengt een laag zand naast de dam aan om op de locatie van het gemaal de grond voor te belasten. Later in 2020 start de bouw zelf en worden kabels en leidingen verlegd. Om het werk mogelijk te maken wordt het fietsverkeer beurtelings over de west- en over de oostzijde geleid. Het wegverkeer en de bussen maken van eind 2020 tot eind 2021 gebruik van een brug die over het werk op de dam wordt gelegd.

Waar vindt het project plaats?

Het gemaal bij Monnickendam bouwen we onder de N247, tussen de Purmer Ee en het Monnickendammergat.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Voor het gemaal is in 2014 het bestemmingsplan aangepast. Momenteel werkt de aannemer het ontwerp uit en vraagt hij de vergunningen aan. Naar verwachting is het werk eind 2022 afgerond. Uitdaging bij de werkzaamheden is onder andere het beperken van de overlast, zoals voor het verkeer over de provinciale weg N247.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Provincie Noord-Holland en Gemeente Waterland. De bouw van gemaal Monnickendam wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of ons algemene nummer 072 - 582 8282. In geval van een urgente of overlast gevende situatie tijdens de werkzaamheden kunt u bellen met het 24/7 alarmnummer van Friso Civiel: 088 - 429 0000.

Downloads

In 2015 vonden bewonersavonden plaats waar we het voorlopige ontwerp voor het nieuwe gemaal hebben gepresenteerd.

Onderstaand vindt u de presentaties: een presentatie over noodzaak, procedure en planning en een presentatie over het voorlopige ontwerp. Bij (openbaar) gebruik van de beelden uit deze laatste presentatie is een naamsvermelding vereist van de ontwerper/architect: SOOH architectuurstudio.

Tags bij dit bericht: