Gemaal Monnickendam

Home > Actueel > Werk in de buurt > Waterland > Gemaal Monnickendam

Gemaal Monnickendam

RSS

Overtollig regenwater konden we tot voor kort maar op twee plekken uit de provincie malen: bij Den-Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag bouwen we twee nieuwe gemalen. Die bij Schardam is in 2017 in gebruik genomen en momenteel bereiden we de bouw van een gemaal bij Monnickendam voor.

Op dit moment loopt de aanbesteding voor het werk. Op dinsdag 2 juli vindt een inloopbijeenkomst voor belangstellenden plaats om hernieuwd kennis te maken met het plan en vragen te stellen. Belangstellenden zijn welkom tussen 17.00 en 20.00 uur in het dorpshuis in Katwoude (Hoogeweg 27).

Waar vindt het project plaats?

Het gemaal bij Monnickendam bouwen we onder de N247, tussen de Purmer Ee en het Monnickendammergat.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

We zitten in de voorbereidende fase van het project. Het projectplan heeft ter inzage gelegen en inmiddels heeft de gemeente Waterland het bestemmingsplan aangepast. Momenteel loopt de aanbesteding van het werk, waarbij een aannemer het ontwerp maakt en de werkwijze en planning uitwerkt. Naar verwachting start het werk in 2020 en is het eind 2022 afgerond. Uitdaging bij de werkzaamheden is onder andere het beperken van de overlast, zoals voor het verkeer over de provinciale weg N247.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Provincie Noord-Holland en Gemeente Waterland. De bouw van gemaal Monnickendam wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Downloads

In 2015 vonden bewonersavonden plaats waar we het voorlopige ontwerp voor het nieuwe gemaal hebben gepresenteerd.

Onderstaand vindt u de presentaties: een presentatie over noodzaak, procedure en planning en een presentatie over het voorlopige ontwerp. Bij (openbaar) gebruik van de beelden uit deze laatste presentatie is een naamsvermelding vereist van de ontwerper/architect: SOOH architectuurstudio.

Tags bij dit bericht: