Gemaal Monnickendam

Home > Actueel > Werk in de buurt > Waterland > Gemaal Monnickendam

Gemaal Monnickendam

RSS

Overtollig regenwater kunnen we nu maar op twee plekken uit de provincie malen: bij Den-Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag bouwen we twee nieuwe gemalen. Die bij Schardam is in 2017 in gebruik genomen en momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van een gemaal bij Monnickendam

In 2015 vonden bewonersavonden plaats voor het nieuwe gemaal in Monnickendam. Tijdens deze avond werd het voorlopige ontwerp gepresenteerd. De presentaties kunt u bekijken via de links onderaan deze pagina.

Wat gaat er gebeuren?

We gaan een nieuw gemaal bouwen bij Monnickendam. Dit geplande gemaal zal een enorme hulp zijn bij het droog houden van de provincie Noord-Holland. In tijden van grote neerslag draaien de gemalen bij Den Helder en Zaandam op volle toeren. Extra maalcapaciteit richting het Markermeer draagt bij aan beter waterbeheer in de provincie.

Spuien of malen

Als het water in het Markermeer hoog staat, kunnen we de huidige spuisluizen niet gebruiken. Deze werken namelijk op basis van ‘vrij verval’: bij hoge waterstand in de Schermerboezem stroomt het water normaal gesproken door deze sluizen naar het Markermeer. Tenzij het peil in het Markermeer hoger staat dan in de boezem. Een gemaal pompt het water weg, desnoods tegen het verval in.

Waar vindt het project plaats?

Het gemaal bij Monnickendam zullen we onder de N247 bouwen, tussen de Purmer Ee en het Monnickendammergat.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op dit moment zitten we nog in de voorbereidende fase van het project. Het projectplan heeft ter inzage gelegen en inmiddels heeft de gemeente Waterland het bestemmingsplan aangepast. Momenteel wordt gewerkt aan de technische uitwerking en de aanbesteding van het werk. Naar verwachting zal een aannemer in 2019 het werk tot in detail voorbereiden. Uitdaging daarbij is onder andere het beperken van de overlast, zoals voor het verkeer over de provinciale weg N247.

Met wie werken we samen?

Voor dit project werken we samen met de gemeente Waterland en de provincie Noord-Holland.

De bouw van gemaal Monnickendam wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Downloads

Onderstaand vindt u de presentaties die zijn gehouden tijdens de bewonersavond van 17 februari 2015: een presentatie over noodzaak, procedure en planning en een presentatie over het voorlopige ontwerp. Bij (openbaar) gebruik van de beelden uit deze laatste presentatie is een naamsvermelding vereist van de ontwerper/architect: SOOH architectuurstudio.

Tags bij dit bericht: