Dijkversterking Wieringermeerkering

Home > Actueel > Werk in de buurt > Hollands Kroon > Dijkversterking Wieringermeerkering

Dijkversterking Wieringermeerkering

RSS

De versterking concentreert zich met name rondom het Amstelmeer. Het gaat hierbij specifiek om het deel van de dijk rondom het Amstelmeer tussen Westerland en de Ulkesluis. Ook zitten er drie sluizen in het project, namelijk de Haukeskeersluis, de Haukesschutsluis en de Ulkesluis.

Wat gaat er gebeuren?

Delen van de Wieringermeerkering voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Voor nu is het niet onveilig. Maar om te zorgen dat iedereen hier en in het achterland in de toekomst veilig kan blijven wonen, werken en recreëren bekijken wij welke oplossingen mogelijk het best passend zijn. Dit doen wij graag in samenspraak met de bewoners, grondeigenaren, ondernemers en organisaties langs de dijk.

Waar vindt het project plaats?

De versterking concentreert zich met name rondom het Amstelmeer: een aantal stukken dijk en de Haukeskeersluis, de Haukesschutsluis en de Ulkesluis én ca. 300 meter dijk bij Kolhorn (langs het Waardkanaal). Het is een project in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast werken we ook intensief samen met provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op dit moment bevindt het project zich in de verkenningsfase. In deze fase van het project kijken we kritisch naar de waterveiligheidsopgave en zoeken we naar de beste oplossing om de dijk en de drie sluizen te versterken. We streven er naar om eind 2023 te starten met de uitvoering. Na de werkzaamheden zal het aangezicht van de dijk niet veel veranderd zijn, voor wat betreft de drie sluizen is dat nu nog niet bekend, want er wordt nu nog naar verschillende oplossingsmogelijkheden gekeken. Naast de dijkversterking zoeken we naar slimme koppelingen met andere initiatieven en/of projecten om zo, waar mogelijk, werk met werk te maken in dit gebied. Uw gebiedskennis kunnen we daar zeker bij gebruiken!

Met wie werken we samen?

We werken voor dit project o.a. samen met gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland. Daarnaast worden we ondersteund door het ingenieursbureau AIR. AIR bestaat uit Arcadis, IV-Infra en RPS.   

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project of als u meer kennis over het gebied heeft dat u wilt delen, neem contact op met omgevingsmanager Romee Huisman via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De dijkversterking van de Wieringermeerkering maakt onderdeel uit van dit programma.