Dijkversterking Westknollendam

Home > Actueel > Werk in de buurt > Zaanstad > Dijkversterking Westknollendam

Dijkversterking Westknollendam

RSS

Een vak van 340 meter van de dijk bij Westknollendam voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 30 jaar op orde.

Wat gaat er gebeuren?

Om het dijkvak te verbeteren wordt de dijk gemiddeld 0,40 meter hoger en plaatselijk ook wat breder gemaakt. Om dit te realiseren zal circa 100 meter van de dijksloot worden vergraven (gedempt en op enige afstand weer gegraven), andere sloten blijven intact en een aantal wordt deels versmald. De bestaande inlaat wordt vervangen en er worden nieuwe duikers aangebracht.  

Waar vindt het project plaats?

De verbetering vindt plaats aan het deel tussen de Zaanlandse zeilvereniging en het gemaal nabij de OBS Theo Thijsen. Onderaan de pagina kunt u de kaart met de locatie downloaden.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op dit moment ligt het projectplan ter inzage. Nog niet bekend is wanneer het plan definitief gemaakt wordt en het werk zal worden aanbesteed.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met gemeente Zaanstad en de aannemer (op het moment van publiceren nog niet bekend)

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit dijkproject kunt u contact opnemen met adviseur Niek Postma of omgevingsmanager Jan Peetoom via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Om onze polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de dijken in het beheersgebied. Door deze werkzaamheden zorgen we dat de dijk weer voldoet aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Downloads