Dijkversterking Overtoom Westzaan

Home > Actueel > Werk in de buurt > Zaanstad > Dijkversterking Overtoom Westzaan

Dijkversterking Overtoom Westzaan

RSS

Delen van de Overtoom voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit.

Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren bekijken we nu wat er precies aan de hand is en welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk te versterken. Dit doen wij graag in samenspraak met de bewoners, grondeigenaren, ondernemers en organisaties langs de dijk.

Wat is er vooraf gegaan?

HHNK heeft in het verleden meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden, omwonenden of andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij onder andere mogelijke oplossingen voor de dijkversterking laten zien. Daarnaast hebben we een terugkoppeling gegeven van zaken die wij uit de omgeving hebben opgehaald. Verder hebben wij in april 2019 de voorlopige keuze voor het voorkeursalternatief, de technische oplossing, gepresenteerd. De posters die tijdens deze avonden gepresenteerd zijn, zijn onderaan dit bericht te downloaden.

Waar vindt het project plaats?

De versterking gaat plaatsvinden aan delen van de Overtoom vanaf het Zuideinde (Westzaan) tot de Uitwateringssluis Nauerna in de gemeente Zaanstad. Naast de dijkversterking wordt ook de Uitwateringssluis Nauerna verbeterd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op dit moment zit het project in de verkenningsfase. De duur van het project en de startdatum van de werkzaamheden zijn nu nog niet exact bekend. De planning is om dit jaar het voorkeursalternatief bestuurlijk te laten vaststellen en te starten met de technische uitwerking. In 2022 zal naar verwachting de uitvoering starten. De omgeving wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Asfaltonderzoek Overtoom

In week 19, op 6 mei 2019, laten we asfaltonderzoek verrichten aan de Overtoom te Westzaan. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf Overtoom 9 tot aan Overtoom 144. Een gedeelte van de weg wordt tussen 8:00 en 16:00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. De Overtoom blijft gedurende de werkzaamheden toegankelijk.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met het Rijk, de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Zaanstad.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit dijkproject kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Melanie Ursem via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.
Voor vragen over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein HoogTij kunt u contact opnemen met de gemeente Zaanstad via 14 075.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het HWBP-project Noordzeekanaal

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De Overtoom is een onderdeel van het HWBP- project Noordzeekanaal. Langs het Noordzeekanaal verbeteren we de komende jaren twee dijktrajecten (Landsmeerderdijk in Amsterdam-Noord en de Overtoom) en twee kunstwerken (de Uitwateringssluis Nauerna en de inlaatduiker Oostzanerdijk).