Dijkversterking Nauernasche Vaart (West) en Markervaart

Home > Actueel > Werk in de buurt > Zaanstad > Dijkversterking Nauernasche Vaart (West) en Markervaart

Dijkversterking Nauernasche Vaart (West) en Markervaart

RSS

De dijk aan de westzijde van de Nauernasche Vaart (tussen Nauerna en de Markervaart) gaan we in de periode  2017-2020 verbeteren.

Wat gaat er gebeuren?

De dijkverbetering houdt in dat we de berm op diverse plaatsen met circa 70 centimeter gaan aanvullen met kleigrond en later opnieuw inzaaien. Op sommige plaatsen verleggen we de bermsloot  en  verbreden we de berm van de dijk. Op enkele delen zal ook de dijk en daarmee de weg worden verhoogd en opnieuw geasfalteerd. Ook kijken we naar objecten op de dijk die mogelijk een gevaar zijn voor de dijk en het achterland. Zo kunnen bepaalde boomsoorten met diepe wortels bijvoorbeeld een gat in de dijk maken als ze omwaaien bij stevige storm. Deze zullen we dus moeten verwijderen.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

De verbetering van de dijk vindt plaats aan de westkant van de Nauernasche Vaart tussen Nauerna en de Markervaart.

In september 2017 starten we met de werkzaamheden aan de Vaartdijk tussen de Forbo en de S154 (sectie 4a en b). Eerst leggen de nutsbedrijven nieuwe kabels en leidingen aan in de onderberm van de dijk en halen daarna de oude eruit. Daarna gaan we in het voorjaar van 2018 de dijk verstevigen en verhogen. Dit werk duurt tot de zomer van 2019.

Voor de aanleg van de nieuwe kabels en leidingen is er op 20 september om 19.00 uur een informatieavond in de Bonte Belevenis, Vaartdijk 25b. Op deze avond vertelt aannemer Stam&Co over de werkwijze, planning en mogelijke overlast van de werkzaamheden.

Ook starten we in november 2017 ten noorden van de sluis Vrouwenverdriet (sectie 6) en langs het fietspad ten noorden van het dorp Nauerna met de dijkverbetering (sectie 8a). Aannemer Beens Dredging zal ten noorden van de sluis Vrouwenverdriet de dijk verhogen door het aanbrengen van een circa 20 cm kleigrond. Ten noorden van Nauerna zal zij de binnenberm langs het fietspad voorzien van circa 40 cm kleigrond. Zodra de werkwijze en de duur van deze werken bekent zijn zal de aannemer de betrokken bewoners informeren.

Ook moet de dijk in de kern van het dorp Nauerna (sectie 8b) worden verbeterd. Hiervoor zijn samen met de omwonenden twee ontwerpvarianten uitgewerkt in de ontwerpateliers. Deze twee ontwerpen ziet u hieronder op de site. Op dit moment wordt voor optie 1 bekeken en berekent of de versterking technisch uitvoerbaar is.

De laatste trajecten van het project; de Markermeerdijk tussen Stierop en de Taandijk (sectie 1), het deel tussen de S154 en de watertoren (sectie 5) en de dijk tussen Vaartdijk 10A en 10 rood (sectie 7) bevinden zich op dit moment in de voorbereidingsfase. Hiervoor zijn of gaan we in gesprek met de omgeving. De versterkingen voor deze dijkvakken gaan we in 2018 en 2019 uitvoeren.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met de Gemeente Zaanstad en Uitgeest, nutsbedrijven, recreatieschap en ondernemers

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager de heer M. Zon via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Om onze polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de dijken in het beheersgebied. Door deze werkzaamheden zorgen we dat de dijk weer voldoet aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Downloads