Dijkversterking Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk

Home > Actueel > Werk in de buurt > Amsterdam-Noord > Dijkversterking Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk

Dijkversterking Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk

RSS

Delen van de Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit.

Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren bekijken we nu wat er precies aan de hand is en welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk te versterken. Dit doen wij graag in samenspraak met de bewoners, grondeigenaren, ondernemers en organisaties langs de dijk.

Wat is er voorafgegaan?

HHNK heeft in het verleden meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden, omwonenden of andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij onder andere mogelijke oplossingen voor de dijkversterking laten zien. Daarnaast hebben we een terugkoppeling gegeven van zaken die wij uit de omgeving hebben opgehaald. Verder hebben wij in april 2019 de voorlopige keuze voor het voorkeursalternatief, de technische oplossing, gepresenteerd. De posters die tijdens deze avonden gepresenteerd zijn, zijn onderaan dit bericht te downloaden.

Waar vindt het project plaats?

De versterking gaat plaatsvinden aan het dijktraject tussen het Concertgemaal en de inlaatduiker Oostzanerdijk in de gemeente Amsterdam. Naast de dijkversterking wordt ook de inlaatduiker Oostzanerdijk verbeterd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op dit moment zit het project in de verkenningsfase. De duur van het project en de startdatum van de werkzaamheden zijn nu nog niet exact bekend. De planning is om dit jaar het voorkeursalternatief bestuurlijk te laten vaststellen en te starten met de technische uitwerking. In 2022 zal naar verwachting de uitvoering starten. De omgeving wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Asfaltonderzoek Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk

In week 19 (7 en 8 mei 2019) laten we asfaltonderzoek verrichten aan de Landsmeerderdijk en de Oostzanerdijk. Om het onderzoek uit te voeren dient de weg volledig afgezet te worden. Er zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van toepassing. Op 7 mei zal de Oostzanerdijk van huisnummer 1 tot 56, volledig zijn afgezet van 10:00 tot 16:00 uur. Op 8 mei zal de Landsmeerderdijk van huisnummer 7 tot 67 volledig zijn afgezet van 10:00 tot 16:00 uur.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met het Rijk, de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Melanie Ursem via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het HWBP-project Noordzeekanaal

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De Landsmeerderdijk is een onderdeel van het HWBP-project Noordzeekanaal. Langs het Noordzeekanaal worden de komende jaren twee dijktrajecten (Landsmeerderdijk en de Overtoom in Westzaan) en twee kunstwerken (de Uitwateringssluis Nauerna en de inlaatduiker Oostzanerdijk) verbeterd.